Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Rådgivning och stöd

Lotsbåt drar större fartyg.

Det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att etablera och utveckla företag i Sotenäs kommun. Välkommen att ta kontakt med kommunens näringslivsutvecklare för alla frågor som rör ditt företags kontakter med kommunen.


Sotenäs kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning tillsammans med Almi Väst för nystartade och små- medelstora företag som vill växa. Läs mer om Almis erbjudande här: https://www.almi.se/vara-tjanster/

 

Lotsgruppen

En funktion vi erbjuder är Lotsgruppen. Syftet med Lotsgruppen är att bidra till att samverkan mellan företag och kommun blir allt smidigare och att bra förutsättningar ges för en positiv näringslivsutveckling.

Lotsgruppen ska se till att företag får tydliga besked om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som behövs.

Lotsgruppen har representanter från de förvaltningar som hanterar företagsärenden. Efter beslut om att Lotsgruppen ska träffas i ett ärende, är målsättningen att möte hålls inom 10 arbetsdagar. Lotsgruppen träffas företrädesvis tillsammans med företagare, men kan även ha egna planeringsmöten vid behov.


Lotsgruppen ska:

  1. Förbättra kommunens dialog och service till företagen
  2. Följa och driva på företagsärenden och se till att de slutförs
  3. Se till att företag får tydlig information och snabba upp handläggningstiderna
  4. Kvalitetssäkra hanteringen av ärenden
  5. Se till att samspelet fungerar inom kommunen och att ärenden inte fastnar mellan förvaltningarna

Lotsgruppens sammansättning


Lotsgruppen består av representanter från de kommunala förvaltningar som hanterar företagsärenden till exempel bygg, miljö, alkoholhandläggning etc. Vid ett möte med Lotsgruppen har företagarens ärende betydelse för vilka tjänstemän som medverkar från kommunen.

Näringslivsutvecklaren är ansvarig för att sammankalla till Lotsmöten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll