Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Leader Bohuskust och gränsbygd

Leader-logotypen.
EU-flaggan.

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden används inom EU för att stöttas lokala initiativ och skapa hållbar utveckling.

Metoden bygger på att företag, föreningar, organisationer och myndigheter arbetar tillsammans för att bidra till lokalutveckling.
Projekten ska vara lokalt förankrade och präglas av ett tydligt underifrånperspektiv. Det ska alltså vara de som kommer med idén som sedan ska driva projektet.

LEADER finansieras av EU, staten, kommunen och med privata medel. Den privata satsningen kan vara pengar eller ideellt arbete. LEADER-metoden främjar samverkan mellan olika aktörer för att få spinoffeffekter som leder till att 1+1=3. Enskilda personer kan inte beviljas stöd.

LEADER-områden finns över hela Europa och Leader Bohuskust och gränsbygds område sträcker sig över kommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad och finansieras av fyra EU-fonder: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Havs- och fiskerifonden, Regionala utvecklingsfonden samt Socialfonden. För Havs- och fiskerifonden ingår även kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Göteborgs Södra Skärgård.

Leader Bohuskust och gränsbygds utvecklingskontor finns i Högskolecentrum, Norra Hamnen i Lysekil.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll