Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Näringslivsråd

Näringslivsrådet 2019

Näringslivsrådet 2019

Medverkande i näringslivsrådet:

Organisation

Ordinarie


Företagarna

Mikael Andersson


Kusthandlarna

Henrik Gustavsson


LRF

Håkan Christensson


Turistföreningen

Anders Olsson


Livsmedelsindustrin

Philip Samuelsson, Leröy

Erik Edlund, Orkla

Håkan Pettersson, Marenor


Mekaniska industrin

Peter Lundin, AH Automation


Bygg

Håkan Erlandsson, Sotenäs Trä


Sotenäs kommun

Ordf. Maria Vikingsson, kommunchef

Tomas Larsson, näringslivsutvecklareMål

Ett positivt företagsklimat och fler arbetstillfällen i kommunen.

 

Syfte

Näringslivsrådet ska bidra till att ge befintliga företag bästa möjliga förutsättningar för att bedriva företag i kommunen samt bidra till goda förutsättningar för etableringar och nyföretagande.

 

Genomförande

Näringslivsrådet arbetar strategiskt och aktivt för att nå rådets mål genom att ta fram underlag för beslut och genom praktisk handling. Rådets representanter har en kontinuerlig diskussion med sina medlemmar/anställda för att nå en bred förankring i arbetet. Kommunen ska effektivisera sina rutiner för bättre tillgänglighet, dialog, information och ärendehantering.

Rådets första möte var den 20 mars 2015.


Här kan du läsa Näringslivsrådets protokoll

Näringslivsrådets protokoll publiceras utan bilagor. Önskar du ta del av någon bilaga får du detta genom att kontakta näringslivsutvecklaren.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll