Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Företagsetableringar

Utsikt över Smögen och Smögenbron.

 

I Sotenäs kommun finns framtiden


Sotenäs kommun är en expansiv kommun där det pågår det många varierande och spännande detaljplaner. I kommunen planerar vi just nu allt från över 1 000 bostäder, utvidgning av campingar och bevarandeplaner till storskaliga industriområden.


Det finns många faktorer som påverkar vilken typ av detaljplaner vi arbetar med. Vi har ett expansivt och starkt näringsliv och besöksnäring samtidigt som det finns stora natur-, kultur och friluftsvärden som vi värnar och arbetar med.


Här kan du läsa om våra pågående planer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Sotenäs Symbioscentrum


Sotenäs Symbioscentrum är en mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor. Vår målsättning är att sammanföra människor för att skapa innovation, företagande, utbildning och sysselsättning. På Sotenäs Symbioscentrum arbetar vi med både en industriell- och en social symbios.


År 2020 vann Sotenäs kommun priset "Årets kommunala innovation" för Sotenäs Symbioscentrum!


Vill du bli en del av en hållbarare värld? Gå in på:


Sotenäs Symbioscentrums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vill du flytta hit?

Läs mer om vad Sotenäs kommun kan erbjuda


Företagsetableringar

Rena Hav

Renahav Sverige AB är ett reningsverk och en biogasanläggning i Kungshamn som omsätter fiskrens och processvatten från den lokala marina livsmedelsindustrin till miljövänlig energi och kravmärkt biogödsel. Läs mer om Rena hav Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laxfilé på is.

Smögenlax Aquaculture AB

Smögenlax Aquaculture AB planerar för att bygga en landbaserad laxodling på 6000 ton i nära samarbete med Renahavs biogasanläggning i Kungshamn.

 

Läs mer om Smögenlax Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.För frågor kontakta:

info@smogenlax.se

Swedish Algae Factory

Swedish Algae Factory arbetar med ett naturligt förekommande material, kiselalger, som inte bara kan göra solceller mer effektiva. Det kan också göra vatten renare och användas som UV-filter i solkrämer, färger och plaster.


Sofie Allert och Angela Wulff, professor i marinekologi, startade Swedish Algae Factory som ett forskningsprojekt 2014. Redan samma år tilldelades det Zennström Green Mentorshop Award, ett pris som lyfter fram svenska entreprenörer som arbetar för att hejda klimatförändringarna.


Förra året utsåg också Världsnaturfonden, WWF, bolaget till klimatlösare, ”climate solver”. Organisationen tror att Göteborgsbolaget kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid med miljontals ton per år bara genom att öka effekten i dagens kiselbaserade solpaneler med 4 procent.

Företaget bygger just nu sin första kommersiella anläggning i Sotenäs kommun.


Läs mer om Swedish Algae factory Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


För frågor kontakta:

sofie@swedishalgaefactory.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll