Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Företagsbesök

Grupp personer står framför räklådor.

Företagsbesök Fiskauktionen våren 2019.

En mycket viktig del av kommunens arbete, för ett starkt näringsliv och ett positivt företagsklimat, är att genomföra planerade företagsbesök. Besöken görs för att vi vill lära känna våra företagare, för att bättre förstå företagarens vardag och ge möjlighet för företagaren att framföra sina åsikter i direkt samtal med kommunen.


På de cirka 30 planerade besöken per år medverkar både representanter för politiken, kommunchefen och näringslivsutvecklaren. Utöver dessa företagsbesök gör näringslivsutvecklaren många egna företagsbesök per år, dessa är oftast kopplade till ärenden som berör företagaren och kommunen på olika sätt.

Kontakta gärna näringslivsutvecklaren om du vill ha ett besök från kommunen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Fredrik Handfast