Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Etablering av Europas största landbaserade vattenbruk

Översiktskarta över det planerade industriområdet.

Översiktskarta över det planerade industriområdet.


Frågor

svar

Vad är det för verksamhet som ska bedrivas?

Det är en industripark som kommer att bedriva Europas största landbaserade laxodling med en rad kringindustrier som till exempel fiskodling, slakteri och pelletsfabrik. Byggnadsytan beräknas bli 500 000- 600 000 kvadratmeter fullt utbyggd och producera 100 000 ton lax årligen.

Vilket företag ligger bakom etableringen?

Finansiären heter Lighthouse Finance A/Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som har startat det svenska bolaget Quality Salmon AB, med säte i Sotenäs kommun. Quality Salmon AB ska driva industriparken tillsammans med sina partners.

Var ska den ligga?

Se kartan ovan, som visar ett planerat industriområde på cirka 140 hektar norr om Hogenäset. Marken ägs av Sotenäs kommun och arrenderas ut till företaget.

På det området ligger idag en skjutbana, var ska den ta vägen?

Kommunen undersöker tillsammans med skytteföreningarna och företaget lämplig ny placering.

Hur många anställda beräknas behövas?

I själva industriparken cirka 2000 personer. Arbetet kommer att bedrivas i form av treskift alla årets dagar.

Hur mycket pengar satsar Sotenäs kommun i etableringen?

Sotenäs kommun satsar tid i form av tjänstepersoners arbetsinsats och advokatkostnader för att till exempel skriva arrendeavtal med företaget. Hittills har det kostat kommunen omkring 1,5-2 miljoner kronor.

Hur kommer infrastrukturen i kommunen att påverkas?

Kommunen tar stöd av regionen för att undersöka möjligheterna att förbättra framförallt väg 171 mellan E6 (Gläborgsmotet)-Kungshamn.

Hur ser byggets tidsplan ut?

Företaget planerar att påbörja markarbeten 2021 och vara helt klara 2026. Produktionen påbörjas 2023 och byggs ut i etapper till 2026.

Vad kan hända som gör att etableringen inte blir av?


Får inte företaget ett godkänt miljötillstånd går det inte att bedriva den här typen av verksamhet. Företaget hoppas få svar på det under våren 2021.

Om jag har frågor, var vänder jag mig då?

Om det är frågor som rör kommunens arbete med etableringen kan man vända sig till Tomas Larsson, näringslivsutvecklare: tomas.larsson@sotenas.se Rör det frågor till företaget kan man vända sig till Robert Qvist, projektledare: robert.qvist@qualitysalmon.se


Fördjupad information

Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance är överens om en etablering som kommer att generera cirka 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen.


Etableringen innebär ett nytt 140 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Det är en etablering som är värd 17–20 miljarder kronor.

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat producerad på ett hållbart sätt.


Nya arbetstillfällen


Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”.

Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

Det långsiktiga och målmedvetna arbetet med Symbioscentrum har nu inneburit en överenskommelse med Lighthouse Finance för en etablering av Europas största landbaserade fiskodling.
Företaget kommer att ha Europas största och modernaste landbaserade fiskodlingsanläggning med en produktionskapacitet på upp till 100 000 ton atlantisk lax per år, för försäljning på den internationella marknaden.


Landbaserad odling

En landbaserad odling innebär en begränsad miljöpåverkan och en cirkulär hantering vilket går i linje med Sotenäs kommuns långsiktiga strategi. Det kommer att vara en minimal vatten- och energianvändning utan utsläpp till havet genom ett slutet system. Etableringen kommer att använda den senaste och mest avancerade RAS-lösningen (Recirkulerande Aquacultur System) i världen för hållbar och smart fiskproduktion levererad av AquaMaof www.aquamaof.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftbolaget kommer att ha sitt säte i Sotenäs kommun.


Påbörjar markarbeten


Lighthouse Finance förhoppning är att påbörja markarbeten under 2021 och produktion 2023. Anläggningen kommer att vara fullt utbyggd och producera 100 000 ton inom fem år från byggstart. Ett arbete har startats för att ta fram en detaljplan för Hogenäs norra - ett nytt industriområde om 140 hektar på kommunal mark. Etableringen är avhängig av tillståndsprocesserna gentemot berörda myndigheter.
Lighthouse Finance som grundades 2013, är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning över hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar som fiskodlingar, integrerade RAS-system och storskaliga fiske-, slakt- och processfabriker i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige och USA.


Nära samverkan


Arbetet med etableringen har skett i nära samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer, exempelvis Position Väst, Business Sweden, Fyrbodals kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.


Här finns en powerpoint över projektetPowerpoint

Här kan ni läsa mer och få kontaktuppgifterPDF


Artiklar och tv-inslag om etableringen:

Undercurrentnews.com 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intrafish.com 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bohusläningen 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SVD 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Radio 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DN 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Expressen 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omniekonomi 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ilaks.no 2020-03-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högteknologiskt storföretag går in i laxodlingen 2020-06-24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laxodling kan ge Sotenäs kommun 25 miljoner per år 2020-08-07länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt avtal tecknat 2020-10-26länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sotenäs kommun får 8,7 miljoner kronor i stöd 2020-10-29

Västra Götalandsregionen stödjer storskaligt landbaserat vattenbruk 2020-11-19

Publicerad: 2020-08-11 08.08

Senast ändrad: 2020-11-30 08.24

 

Dela detta innehåll

Tomas Larsson

Näringslivsutvecklare

 

tomas.larsson@sotenas.se

0523 - 66 47 45

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial