Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Covid-19

Covid-19 informationsskylt.

Sotenäs kommun underlättar för det lokala näringslivet 2021

Under 2020 gjorde Sotenäs kommun ett antal åtgärder för att underlätta för det lokala näringslivet. Då många effekter av Covid-19 drabbar näringslivet och besöksnäringen särskilt hårt. Inför 2021
beslutas om fortsättning på åtgärder för att underlätta för näringslivet.
Sotenäs kommun har den 3 mars 2021 beslutat enligt nedan för att stärka företagens likviditet och situation. Detta genom att ge anstånd på betalningstider på avgifter inom tillsynsavgifter till exempel gällande livsmedel, brandstillsyn, miljö, serveringstillstånd samt tobak och folköl. Sotenäs kommun kommer också att:

  • Ge anstånd på betalningstider på hyra i lokaler samt upplåtelse av offentlig plats
  • Tillsynsbesök görs efter dialog, för att undvika smittspridning och bästa möjliga rådgivning
  • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Fakturor kommer att skickas ut och granskningar genomföras enligt plan. Betaldag för fakturor utställda efter 2021-03-03 kommer att flyttas fram till 2021-09-30.
Kommunstyrelsen har därutöver beslutat om att inte debitera för extra yta för uteservering som kommunen upplåtit, efter tillstånd från Polismyndigheten, med anledning av Covid-19. KS § 5 Dnr
2020/639. Verksamheten ska efterleva de restriktioner som folkhälsomyndigheten sätter som regel för restaurangverksamhet. Vid ingripande från Miljönämnden ska debitering ändå ske. Beslutet
gäller tom 2021-12-31.
Samtliga medarbetare inom kommun har under det gångna året på grund av pandemin fått arbeta extra hårt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och samtidigt lyckats leverera ett bra
ekonomiskt utfall. Sotenäs kommun önskar därför ge medarbetarna en extra uppmuntran i form av en gåva värde 300 kr och samtidigt åter igen stödja det lokala näringslivet och de näringsidkare som håller Sotenäs kommun öppet och levande året runt.Utöver ovan åtgärder arbetar Sotenäs kommun kontinuerligt med att dela upp offentliga upphandlingar i mindre delar så att lokala företag ges bättre möjligheter att lämna anbud.


Sotenäs näringsutvecklare guidar dig som företagare


Sotenäs kommun har sedan länge en näringslivsutvecklare och näringslivsutvecklaren står till företagens förfogande även i denna situation.

 

Kontakta näringsivsutvecklaren Fredrik Handfast: fredrik.handfast@sotenas.se eller via kommunens växel 0523-66 40 00 Länk till annan webbplats. om du behöver hjälp.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll