Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna i kommunen i frågor som berör funktionsnedsatta kommuninvånare.


Rådets sammansättning:
Tillgänglighetsrådet ska bestå av fyra politiskt tillsatta ledamöter och fyra ersättare vilka utses av kommunen. För kommunen utses ordförande och vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare av kommunstyrelsen. Övriga som deltar är Miljö- och Byggnämnden och Utbildningsnämnden, samt de handikapporganisationer inom kommunen som så önskar medverka med ledamot och ersättare inom sin organisation.

De handikapporganisationer inom kommunen som önskar medverka i rådet för tillgänglighetsfrågor väljer ledamot samt ersättare inom sin organisation.


Rådets ledamöter och ersättare utses under fyra år från och med den 1 januari året efter att val till Kommunfullmäktige hållits. Vid behov kan representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i en särskild fråga.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Eveline karlsson

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen


sbf@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln