Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet är ett samverkansforum för hållbarhetsfrågor inklusive folkhälsofrågor i Sotenäs kommun.


Rådets uppdrag är att stödja, stimulera och utveckla det lokala folkhälsoarbetet som ordinarie verksamheter bedriver, utan att överta andra aktörers ansvar för utveckling och en god hälsa.


Rådet är tvärsektoriellt sammansatt av politiker från kommunala nämnder och Hälso- och sjukvårdsnämnden.Hållbarhetsrådets ordförande 2019-2022 är Eva Abrahamsson (M).


En folkhälsostrateg arbetar på uppdrag av rådet med att bedriva folkhälsoarbetet på en strategisk nivå.


Folkhälsoarbetet i Sotenäs kommun regleras genom ett samverkansavtal mellan Sotenäs kommun och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.


Hållbarhetsrådet sammanträder 4 gånger per år, vanligtvis i Kungshamns kommunhus.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll