Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Brottsförebyggande råd

Sotenäs vill vara en trygg och säker kommun och arbetar därför brett och i samverkan med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

 

Ett lokalt brottsförebyggande råd, BRÅ, leder arbetet och beslutar om inriktning och insatser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott är brottsförebyggande råd och har till sin hjälp en arbetsgrupp som består av Polis, säkerhetssamordnare, folkhälsostrateg och förvaltningschefer.

 

I kommunen finns också en arbetsgrupp med representanter för alla förvaltningar som samverkar kring trygghets- och säkerhetsfrågor.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll