Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Visioner och framtidsidéer

Fyll i en bildbeskrivningstext

Vår vision

Det goda kustnära livet som förenar tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro.

Inriktningsmål

  1. Ett gott liv i Sotenäs — hela livet, präglat av respekt för den enskilde och människors lika värde
  2. Hållbar utveckling — demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt
  3. Goda betingelser för företagande
  4. En attraktiv besökskommun
  5. Alla finner sitt önskade boende
  6. Ett rikt fritids — och kulturutbud
  7. Ett livslångt lärande

Vision 2020 ska vara styrande för nämndernas/styrelsernas planläggning och verksamhet. Varje plan ska därför ha sin utgångspunkt i visionen och på särskild plats kommentera på vilket sätt visionens olika inriktningsmål främjas.

Nämnder och styrelser med ansvar för prioriterade verksamheter ska därutöver för kommunstyrelsen årligen presentera åtgärdsprogram och i samband med årsredovisningen lämna redogörelse för utfallet. Programmen ska innehålla de konkreta åtgärder som nämnden/styrelsen avser genomföra under kommande år för kvalitetshöjning av de prioriterade verksamheterna.

Publicerad: 2017-04-19 14.48

Senast ändrad: 2019-01-14 15.28

 

Dela detta innehåll

Mats Abrahamsson (M)

BIRGITTA ALBERTSSON (S)

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial