Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Fyll i en bildbeskrivningstext

Miljönämnden 2019-2022

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har sedan 2013-01-01 en gemensam nämnd för miljöfrågor kallad Miljönämnden i mellersta Bohuslän.

 

Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation. Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter inklusive prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lag om foder och animaliska biprodukter, Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Tobakslagen, strålskyddslagen, samt Smittskyddslagen och angränsande förordningar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll