Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Flygbild över Knugshamn smögen utemot Hållö

Miljönämnden i mellersta Bohuslän är en gemensam nämnd för de tre samverkanskommunerna Soteäs, Munkedal och Lysekil. Nämnden bildades 2013. Det gemensamma kontoret ligger i Kungshamn i Sotenäs kommun där miljöenheten ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

På enheten arbetar 15 handläggare inom områdena livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd.

 

Sotenäs kommun är värdkommun för den gemensamma miljönämnden. Miljöenheten ingår som en enhet i samhällsbyggnadsförvaltningen i värdkommunen.

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska för de samverkande kommunernas räkning bedriva tillsyn och prövning inom flera lagstiftningsområden såsom miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om tobak och liknande produkter samt vissa receptfria läkemedel.

 

Den övergripande strategiska styrningen sker genom Samverkansråd SML som består av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsråd samt kommundirektörerna som träffas två gånger per år.

 

Den strategiska styrningen sker genom kommundirektörerna som utgör styrgrupp (SML-SG) och som även säkerställer inflytande från berörda kommuner.

 

Styrning sker enligt värdkommunens styrmodell. Värdkommunen fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande.

 

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll