Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå.


Sotenäs kommun har följande nämnder


  • Kommunstyrelsen
  • Utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Valnämnden


Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av Kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden till Kommunfullmäktige.


Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation, exempelvis till Utbildningsnämnden hör utbildningsförvaltningen och så vidare.


Sotenäsbostäder AB, Sotenäs RehabCenter AB och Sotenäs Vatten AB som är kommunägda bolag leds av av styrelser, liksom även RAMBO vilka kommunen är delägare i.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll