Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Nämnder

Kommunfullmäktige utser de styrelser och nämnder som behövs för att utföra kommunens uppgifter och vilka ledamöter som ska ingå.

 

Sotenäs kommun har följande nämnder

 

  • Kommunstyrelsen
  • Utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Valnämnden
  • Miljönämnden i mellersta Bohuslän

 

Nämnderna ansvarar för förvaltning och verkställande av kommunfullmäktiges beslut inom sitt ansvarsområde. Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige.

 

Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation, exempelvis till utbildningsnämnden hör utbildningsförvaltningen och så vidare.

 

Kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil samarbetar i gemensamma nämnder. Sotenäs har ansvaret för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, Munkedal för Lönenämnden och Lysekil för IT-nämnden.

 

Sotenäsbostäder AB och Sotenäs Vatten AB som är kommunägda bolag leds av av styrelser, liksom även Sotenäs RehabCenter AB och RAMBO vilka kommunen är delägare i.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll