Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Sotenäs kommun kan lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamheter.

Ett medborgarförslag ska besvaras inom ett år och kan ses som medborgarnas motsvarighet till en politisk motion.

 

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är en möjlighet för de som är folkbokförda i kommunen att komma med förslag till kommunfullmäktige och som tas upp för politisk behandling. Om de krav som kommunen ställt på medborgarförslaget är uppfyllda måste kommunfullmäktige behandla och besvara förslaget inom ett år.


Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Sotenäs kommun kan lämna medborgarförslag. Det kan lämnas av en enskild person eller flera kommuninvånare gemensamt. Även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund, som inte har kommunal rösträtt, har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer har inte rätt att lämna in medborgarförslag.

 

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Förslaget kan handla om allt som rör kommunal verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Förslaget ska inte strida mot lagen. Det bör inte heller handla om ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att förslaget ska kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige ska det:

  • vara skriftligt
  • vara undertecknat (krävs inte vid inlämning via e-post eller e-tjänst.)
  • vara försett med namnförtydligande, adress och telefonnummer
  • innehålla ett konkret förslag
  • inte handla om mer än en sak

Bra att veta
När du lämnar in ditt medborgarförslag till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla som vill kan ta del av. Det kommer också att skickas med ut i handlingarna när förslaget ska behandlas politiskt och dessa handlingar publiceras även på hemsidan inför kommunfullmäktige. I vår e-tjänst och på blanketten kan du bestämma om ditt namn ska publiceras i samband med detta eller inte. Om du sänder ett e-postmeddelande med ditt medborgarförslag så tänk på att även skriva om du vill att ditt namn publiceras eller inte.

 

Lämna ett medborgarförslag via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19