Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

För dig som är förtroendevald

Politikersida

För uppdaterad information om uppdraget för dig som förtroendevald gå in på kommunens politikersida. Vänd dig till nämndsekreterare eller administrativ chef för mer information.


Förlorad arbetsförtjänst

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du blanketten Intyg för förlorad arbetsinkomst.


Förtroendemannaregister

Under länkar hittar du förtroendemannaregistret, där det finns uppgifter på samtliga politiker och nämnder/ styrelser.

Minimikravet på vad som visas på hemsidan är ditt namn och partiförteckning. För övriga uppgifter behövs ett medgivande som kansliet begär in vid ditt tillträdande som ledamot/ ersättare.

Det är viktigt att vid ändring av adress, e-post och telefonnummer att du som förtroendevald kontaktar kansliet med dina nya uppgifter, så att vi kan nå dig. Blankett finns för Inlämning av underlag till förtroendemannaregister.

Hantering av läsplattor

För teknisk suppport av din läsplatta vänligen kontakta SML-IT på telefon 0523-61 35 80 eller via e-post 3580@sml-it.se

 

För support gällande åtkomst till sammanträdeshandlingar med mera är du välkommen att kontakta kansliet under kontorstid.

 

Kommunen ger inte support gällande privata appar eller andra funktioner som inte har med ditt uppdrag som förtroendevald att göra.


Arvodesreglemente

Arvodesreglementet finns under Regler och styrande dokument. Se länk "Regler och styrande dokument" i spalten till höger.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll