Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Dialog och synpunkter

Fyll i en bildbeskrivningstext

Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till Sotenäs kommun. På så vis kan du bidra till att kommunens service och verksamhet förbättras och utvecklas. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker.

Till höger finns olika kontaktuppgifter och länkar som du kan använda för att påverka kommunen.

 

Medborgarförslag


Ett medborgarförslag är en möjlighet för kommunens medborgare att komma med förslag i fullmäktige. Om de krav som kommunen ställt på medborgarförslaget är uppfyllda måste fullmäktige behandla och besvara det. Detta bör ske inom ett år. Medborgarförslag kan ses som medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner.

Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Sotenäs kommun kan lämna medborgarförslag. Det kan lämnas av en enskild person eller flera kommuninvånare gemensamt. Även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund, som inte har kommunal rösträtt, har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer har inte rätt att lämna in medborgarförslag.

 

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Förslaget kan handla om allt som rör kommunal verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Förslaget ska inte strida mot lagen. Det bör inte heller handla om ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att förslaget ska kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige ska det:

  • vara skriftligt
  • vara undertecknat (krävs inte vid inlämning via e-post.)
  • vara försett med namnförtydligande, adress och telefonnummer
  • innehålla ett konkret förslag
  • inte handla om mer än en sak

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Servicecenter

Växeln

 

info@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial