Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Dialog och synpunkter

Griffeltavla med "feedback" skrivet på i vit krita.

Du är alltid välkommen med synpunkter och förslag till Sotenäs kommun. På så vis kan du bidra till att kommunens service och verksamhet förbättras och utvecklas. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker.

Till höger finns olika kontaktuppgifter och länkar som du kan använda för att påverka kommunen.

 

Synpunkter och frågor

Sotenäs kommun vill gärna höra dina synpunkter om hur kommunens tjänster utförs. Låt oss få ta del av dina tankar, synpunkter eller klagomål så att vi kan förbättra vår verksamhet, både ris och ros är välkommet.

Du kan lämna en synpunkt till kommunen genom att sända ett e-postmeddelande till adressen du finner i rutan till höger. Din synpunkt registreras och sänds till en för ärendet lämplig handläggare. Om du vill ha en återkoppling på din synpunkt är det viktigt att du anger det i meddelandet. En tjänsteperson kommer då att besvara din synpunkt skyndsamt.

Du har självklart rätt att vara anonym när du lämnar en synpunkt. Tänk då på att vi inte har möjlighet att ge dig återkoppling.

Du är också välkommen att ställa en fråga till oss på samma sätt som du lämnar in en synpunkt och en tjänsteperson kommer då att besvara den skyndsamt.

Det är bra att veta en inkommande synpunkt eller en fråga blir en offentlig allmän handling som alla som vill kan ta del av.


Medborgarförslag

Ett medborgarförslag är en möjlighet för de som är folkbokförda i kommunen att komma med förslag till kommunfullmäktige och som tas upp för politisk behandling. Om de krav som kommunen ställt på medborgarförslaget är uppfyllda måste kommunfullmäktige behandla och besvara förslaget. Ett medborgarförslag ska besvaras inom ett år och kan ses som medborgarnas motsvarighet till politikernas motioner.


Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Sotenäs kommun kan lämna medborgarförslag. Det kan lämnas av en enskild person eller flera kommuninvånare gemensamt. Även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund, som inte har kommunal rösträtt, har rätt att lämna in medborgarförslag. Föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer har inte rätt att lämna in medborgarförslag.


Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Förslaget kan handla om allt som rör kommunal verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Förslaget ska inte strida mot lagen. Det bör inte heller handla om ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att förslaget ska kunna tas upp till behandling i kommunfullmäktige ska det:

  • vara skriftligt
  • vara undertecknat (krävs inte vid inlämning via e-post eller e-tjänst.)
  • vara försett med namnförtydligande, adress och telefonnummer
  • innehålla ett konkret förslag
  • inte handla om mer än en sak

Bra att veta
När du lämnar in ditt medborgarförslag till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla som vill kan ta del av. Det kommer också att skickas med ut i handlingarna när förslaget ska behandlas politiskt och dessa handlingar publiceras även på hemsidan inför kommunfullmäktige. I vår e-tjänst och på blanketten kan du bestämma om ditt namn ska publiceras i samband med detta eller inte. Om du sänder ett e-postmeddelande med ditt medborgarförslag så tänk på att även skriva om du vill att ditt namn publiceras eller inte.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll