Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Regler och styrande dokument

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar.

Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

 

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden.

 

Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

G


J


Q

R

Reglemente Attest för Sotenäs kommun Pdf, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Hållbarhetsrådet Pdf, 224.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Intern kontroll Pdf, 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Kommunstyrelsen och övriga nämnder Pdf, 397.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Kommunala rådet för pensionärs- och tillgänglighetsfrågor Pdf, 169.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Rådet för konst i offentlig miljö Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Kulturstöd Pdf, 103.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Revisionen Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente Överförmyndaren Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler kring inlöst arbetstid Pdf, 187.9 kB.

Regler kring flexibel arbetstid Pdf, 202.5 kB.

Renhållningstaxa för Sotenäs kommun Pdf, 91.6 kB.

Resepolicy Pdf, 31.9 kB.

Riktlinjer för alternativa driftsformer Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för borgensavgift Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för dokumenthantering Pdf, 76.9 kB.

Riktlinjer för ersättningsskanning Pdf, 157.5 kB.

Riktlinjer för flaggning Pdf, 46.4 kB.

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Pdf, 1 MB.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatreserv och resultatutjämningsreserv Pdf, 468.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av arkiv Sotenäs kommun Pdf, 159.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av medborgarförslag och motioner Pdf, 208.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för hantering av ärenden för politisk behandling Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för informationssäkerhet Pdf, 156.2 kB.

Riktlinjer för initiativärenden i styrelse/nämnd Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för inköp och direktupphandling Pdf, 152.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för partistöd Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för rehabilitering Pdf, 338.1 kB.

Riktlinjer för rökfri arbetstid Pdf, 178.6 kB.

Riktlinjer för skyddskläder och arbetskläder Pdf, 176.4 kB.

Riktlinjer för sponsring Pdf, 121.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 243.7 kB.

Riktlinjer för telefoni Pdf, 178.6 kB.

Riktlinjer för uppvaktning och avtackning Pdf, 95.9 kB.

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Pdf, 87.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer vid försäljning eller upplåtelse av detaljplanerad industrimark Pdf, 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för markupplåtelse och uteserveringar Pdf, 276.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler gällande tomtkö för sjöbod Pdf, 52.2 kB, öppnas i nytt fönster.

X Y Z

Å


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19