Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

EU-Valet 2024

Eu val 2019

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.


För att ha rösträtt i valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen 9 juni 2024. Dessutom finns det särskilda regler för att få rösta EU-valet. Du kan läsa mer om det genom att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du kan förtidsrösta var som helst i landet från och med 22 maj till och med valdagen 9 juni.

Valsamordnare är Johanna Lundin och arbetet leds av Valnämnden. Tillsammans med förvaltningen ser vi till att det finns lämpliga röstnings- och vallokaler samt en personalorganisation för röstmottagning och arbete på valnatten.
Vid valet till EU-valet 2019 arbetade cirka 50 personer och de hanterade cirka 4 300 röster. Det är med andra ord ett stort arbete, som ska klaras av på kort tid.


Valnämndens kanske viktigaste uppgift är att göra det möjligt för och inspirera dig som medborgare att rösta.


Har ni frågor eller behöver hjälp med att rösta, kan du kontakta:

 • Valmyndigheten - telefon 020-825 825.
 • Valkansliet Sotenäs - telefon 0523-66 40 60 eller e-post val@sotenas.se
 • Valnämndens ordförande Kent Östergren – mobil 073-391 61 10 eller e-post kent.ostergren@politik.sotenas.se
 • Valnämndens vice ordförande Göran Svensson – mobil 070-527 04 38 eller e-post goran.svensson@politiksotenas.se


Du kan också ställa din fråga på Valmyndighetens frågeforum, klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Röstkortet innehåller information

Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort till din folkbokföringsadress senast 24 augusti 2022.

På ditt röstkort står det bland annat din vallokals adress och öppettider. Har du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett dubblettröstkort hos kommunen, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.


Röstkort är ett krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt du tillhör i din kommun. Det är där som rösten räknas och du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Förtidsrösta 22 maj – 9 juni

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen den 9 juni.

Du måste ha med dig både ditt röstkort och ID-handling för att förtidsrösta. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.

Förtidsröstning Sotenäs kommun perioden 22 maj – 26 maj


Kungshamns Folkets Hus, Hallindenvägen 2, Kungshamn

Vardagar kl. 16:00 – 18:00
Lördag och söndag kl. 10:00 – 13:00

Förtidsröstning Sotenäs kommun perioden 27 maj – 2 juni

 

Kungshamns Folkets Hus, Hallindenvägen 2, Kungshamn

Spruthuset Smögen, Brunnsgatan 2, Smögen
Kulturhuset Hus Hav och Land, Hunnebostrand, Parkgatan 1, Hunnebostrand

Vardagar kl. 16:00 – 18:00
Lördag och söndag kl. 10:00 – 13:00

 

Förtidsröstning Sotenäs kommun perioden 3 juni – 8 juni

Kungshamns Folkets Hus, Hallindenvägen 2, Kungshamn

Spruthuset Smögen, Brunnsgatan 2, Smögen
Kulturhuset Hus Hav och Land, Hunnebostrand, Parkgatan 1, Hunnebostrand

Vardagar kl. 16:00 – 20:00
Lördag kl. 10:00 – 13:00

 

Förtidsröstning Sotenäs kommun valdagen 9 juni

Kl. 09:00 – 12:00
Askums församlingshem

Stallebrottets föreningslokal, f.d biblioteket, Malmön


Kl. 08:00 – 21:00
Kommunhuset, Parkgatan 46, Kungshamn


Rösta i din vallokal på valdagen 9 juni

Som väljare tillhör du ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som avgör vilket valdistrikt du tillhör.


Nyhet för i år är att Sotenäs kommun har fått ytterligare ett valdistrikt.


Sotenäs kommun är numera indelad i sex valdistrikt:

 • Kungshamn Södra
 • Kungshamn Norra-Hovenäset
 • Smögen
 • Askum-Väjern-Malmön
 • Bovallstrand-Tossene
 • Hunnebostrand


På ditt röstkort finns uppgift om i vilken vallokal du ska rösta i på valdagen och var i röstlängden du är upptagen. På röstkortet står även din vallokals adress och öppettid.
För att få rösta i vallokalen måste du ha med dig en ID-handling. Du kan också rösta om du är känd av röstmottagaren eller om någon annan person kan styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.


Sotenäs kommuns vallokaler söndagen den 9 juni:


ÖPPETTID klockan 08:00 – 21:00

 • Kungshamn Södra --> Folkets Hus i Kungshamn
 • Kungshamn Norra-Hovenäset --> Idrottshallen i Kungshamn
 • Askum-Väjern-Malmön --> Väjerns gamla skola
 • Smögen --> Smögens skola
 • Hunnebostrand --> Kulturhuset Hav och Land
 • Bovallstrand-Tossene --> Bovallstrands skola


Du kan även förtidsrösta i en röstningslokal på valdagen.
Se rubrik Förtidsröstning.


Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal och inte heller känner någon som kan vara bud åt dig, kan vi ordna med en ambulerande röstmottagare.
Detta gäller även för dig som bor på något av kommunens äldreboenden.


Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer hem till dig eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.


Kontakta Sotenäs valkansli på telefon: 0523 - 66 40 60 för mer information och för att boka ambulerande röstmottagare.
OBS! Bokning av ambulerande röstmottagare stänger kl. 12:00 på valdagen den 9 juni.


Budröstning

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstnings- eller vallokal. Då kan din make, maka eller sambo, din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.


Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.


Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud och det kan beställas hos Sotenäs kommun eller från Valmyndighetens Valupplysning 020 - 825 825.


Kuvert med material för budröstning finnas även i kommunens vallokaler och röstningslokaler.

Valsedlar kan du, eller den som hjälper dig, hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Läs mer om Budröstning hos Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands men är folkbokförd i Sverige när det är val den 9 juni kan rösta från utlandet.
Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat. Mer information finns hos Valmyndigheten Rösta från utlandet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Är du svensk medborgare men har utvandrat från Sverige gäller särskilda regler och om dessa kan du läsa på Valmyndighetens sida Rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken Utlandssvenskar.


Offentlighet och valobservation

All röstmottagning och rösträkning är offentlig.

Vem som helst får komma och se hur röstmottagning och rösträkning genomförs, men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.

Röstmottagarna ansvarar för ordningen på stället för röstmottagning. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill den ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Offentlighet gäller för:

 • Röstmottagning i röstningslokaler för förtidsröstning
 • Röstmottagning i vallokalerna på valdagen
 • Rösträkning i vallokalerna på valkvällen
 • Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen-torsdagen efter valdagen
 • Rösträkning hos länsstyrelsen


Du kan läsa mer om detta på Valmyndighetens sida Offentlighet och valobservation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Information in other languages

On Valmyndigheten’s website you will find information about the election on other languages. You find the information by clicking here. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


In Sotenäs you can visit Arbetsmarknadsenheten (AME) on drop-in on Thursdays between 13:00-15:00. They are located on Varvsgatan 26 in Kungshamn. Personnel from Sotenäs kommun will be there and will help you with your questions.


Contact Petra Olsson, by phone: 0523- 66 47 43 or by e-mail petra.olsson@sotenas.se

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll