Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Delårsrapport och årsredovisning

Delårsrapporten och årsredovisningen följer upp vad kommunfullmäktige beslutat om i årets budget.

 

Delårsrapporten är en sammanställning av det ekonomiska läget i Sotenäs kommuns nämnder och bolag för årets första åtta månader. Rapporten innehåller också en helårsprognos för det ekonomiska resultatet, samt prognos för utveckling av de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning per den 31 december.

 

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige och ger en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den vänder sig också till dig som bor eller verkar i Sotenäs kommun och till andra intressenter så som media, kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommun­­­­fullmäktige och kommunens invånare samt externa intressenter.

 

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur verksamheten i Sotenäs kommun är organiserad, hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, och hur långt kommunen uppnått årets mål. I årsredovisningen beskrivs också viktiga händelser under året inom de kommunala verksamheterna, samt förhållanden som haft en stor påverkan på resultat och ekonomisk ställning.

 

Årsredovisningen bygger på nämnder och bolags verksamhets­berättelser och för den som önskar fördjupad information hänvisas till respektive nämnds och bolags redovisning.

 

Nämndernas delårsrapport och bokslutsrapport

Kommmunstyrelsen och fack­nämnderna tar fram egna delårs­rapporter och boksluts­rapporter, där uppföljning görs av nämndens Intern­budget med verksamhets­plan för året.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll