Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Årsredovisning

Sotenäs kommuns års­redovisning är kommun­­styrelsens redovisning över verksam­heten under det gångna året. Syftet är att ge en informativ redovisning till kommun­­­fullmäktige och kommunens med­­borgare samt externa intressenter.


Årsredovisningen innehåller förvaltnings­­­berättelse, kvalitets­redovisning, ekonomisk redovisning, de kommunala företagens verksamhet och ekonomi, samt revisions­­­berättelse.


Årsredovisningen presenteras både i stående enkel­sidigt format samt i liggande dubbel­sidigt format. Kort­­­versionen ger en enklare över­blick över året som gått.


Delårsrapport

Sotenäs kommun gör en del­års­rapport per den 31 augusti. Rapporten avser både kommunen och koncernen. Den innehåller omvärlds­faktorer, förvaltnings­berättelse inklusive mål för god ekonomisk hus­hållning, ekonomisk upp­följning i form av resultat­räkning, balans­räkning, upp­följning per bolag och nämnd, kommunens drift­redovisning och investerings­redovisning.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll