Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ekonomi

Sex koppar- och silvermynt i en hög

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

 

Det finns ett lagstadgat balans­krav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. En grundprincip är att en generation inte ska  förbruka vad en tidigare genera­tion skapat och kostnaderna får inte övervältras på kommande generationer utan varje generation ska bära sina kostnader.

 

Kommunens finansiella ställning

Sotenäs kommun har en stabil ekonomi med en hög soliditet, vilket innebär att större delen av kommunens fastigheter och anläggningar är finansierade med egna pengar - det vill säga utan omfattande upplåning. Borgensåtagandena är däremot stora och avser huvudsakligen det kommunala bostadsbolaget Sotenäsbostäder AB.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Maria Strömberg

Ekonomichef


maria.stromberg@sotenas.se

0523 - 66 45 63