Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Allmänna val 2018

Fyll i en bildbeskrivningstext

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Alla som får rösta i valen och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten.

 

För att ha rösträtt i något av valen måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom skiljer sig reglerna åt för rösträtt till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Förtidsröstning är möjligt från och med 22 augusti-8 september.

 

Enligt vallagen måste det finnas en valnämnd i varje kommun. Denna nämnd har till uppgift att genomföra valen till europaparlamentet, riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige.

 

Mandatperioden är för Europaparlamentet 5 år och för övriga 4 år. Med landsting avses även region. Val till olika kyrkliga församlingar ligger utanför valnämndens verksamhet. De sköts helt inom kyrkans organisation.

 

Valsamordnare är Isolde Johansson och valkansliet har telefonnummer 0523-66 40 60.

Arbetet leds av valnämndens ordförande Helene Stranne (M) och vice ordförande Kent Östergren (S). Tillsammans med förvaltningen ser vi till att det finns lämpliga vallokaler och en personalorganisation för röstmottagning och rapportering till länsstyrelsen.

 

Totalt arbetade cirka 50 personer i det senaste valet 2014 och de hanterade cirka 7500 röster. Det är med andra ord ett stort arbete, som ska klaras av på kort tid.

Valnämndens kanske viktigaste uppgift är att stimulera medborgarna att gå till val.

 

Har ni frågor eller behöver hjälp med att rösta, ta då kontakt med oss på valkansliet, tel 0523-66 40 60, valnämnden eller valmyndigheten tel 020-825 825.

Du kan också ställa din fråga på Valmyndighetens frågeforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för rösträtt i olika val

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Se vad som gäller för dig.


Länk till Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val den 9 september kan rösta från utlandet från och med den 26 juli.


Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller ett konsulat. Mer information finns hos Valmyndigheten.

Valmyndigheten skickar ut utlandsröstkort och brevröstningsmaterial till alla utlandssvenskar under juli månad. Utskicken beräknas vara framme hos den röstberättigade senast den 26 juli, vilket är den första dag som brevröstning från utlandet får ske.


Läs mer på Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Budröstning

 

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Då kan din make, maka eller sambo, din makes, makas eller sambos barn, barnbarn, föräldrar eller syskon vara bud. Om det finns någon som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller brukar hjälpa dig kan den personen också vara bud.

Du kan rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av brevbäraren.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud.

Material för budröstning kan beställas hos Sotenäs kommun eller från Valmyndighetens Valupplysning 020 - 825 825.

Länk för att beställa material hos Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kuvert med material för budröstning finnas även i kommunens vallokaler och röstningslokaler.

Valsedlar kan du eller den som hjälper dig hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

 

Ambulerande röstmottagare

 

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Kontakta valkansliet tel: 0523- 66 40 60 om ambulerande röstmottagare.

Information på andra språk

 

På Valmyndighetens hemsida finns information om valet på andra språk.

Länk till Valmyndigheten Other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I Sotenäs kommun kan du komma på drop-in torsdagar mellan kl. 10-12 hos Arbetsmarknadsenheten, Varvsgatan 26 i Kungshamn. Personal från Integrationen finns då på plats och du kan få hjälp med dina frågor.

Kontakta Petra Olsson, integrationssamordnare, tel: 0523- 66 47 43

Mejl: petra.olsson@sotenas.se

Röstkortet innehåller information

Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort till din folkbokföringsadress under perioden 16 - 22 augusti 2018.

 

På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Har du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

 

Röstkort är ett krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt du tillhör i din kommun. Det är där som rösten räknas. Du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

 


Offentlighet och valobservation

All röstmottagning och rösträkning är offentlig.


Vem som helst får komma och se hur röstmottagning och rösträkning genomförs. Men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.


Röstmottagarna ansvarar för ordningen på stället för röstmottagning. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill den ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.


Offentlighet gäller för:

 • Röstmottagning i röstningslokaler för förtidsröstning
 • Röstmottagning i vallokalerna på valdagen
 • Rösträkning i vallokalerna på valkvällen
 • Valnämndens preliminära rösträkning på onsdagen-torsdagen efter valdagen
 • Rösträkning hos länsstyrelsen

Förtidsrösta 22 augusti - 9 september

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen den 9 september.


Du måste ha med dig både röstkort och ID-handling för att förtidsrösta. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.


Du kan förtidsrösta i dessa röstningslokaler i Sotenäs kommun:

 • Kungshamns Folkets Hus,
 • Spruthuset, Smögen 
 • Kulturhuset Hav och Land Hunnebostrand (Folkets Hus)

 

Öppettider:

2018-08-22 onsdag 15 - 18

2018-08-23 torsdag 15 - 18

2018-08-24 fredag 15 - 18

2018-08-25 lördag 10 - 13

2018-08-26 söndag 10 - 13

 

2018-08-27 måndag 15 - 18

2018-08-28 tisdag 15 - 18

2018-08-29 onsdag 15 - 18

2018-08-30 torsdag 15 - 18

2018-08-31 fredag 15 - 18

2018-09-01 lördag 10 - 13

2018-09-02 söndag 10 - 13


2018-09-03 måndag 15 - 20

2018-09-04 tisdag 15 - 20

2018-09-05 onsdag 15 - 20

2018-09-06 torsdag 15 - 20

2018-09-07 fredag 15 - 20

2018-09-08 lördag 10 - 13


Du kan förtidsrösta i dessa röstningslokaler på valdagen 9 september:

 • Tumlaren, Väjern.

Öppettid: 2018-09-09 söndag 08 - 20


 • Hoglins magasin, Hovenäset,
 • Askums församlingshem, Askum,
 • Biblioteket, Bohus-Malmön 
 • Bovallstrands skola, Bovallstrand.


Öppettid: 2018-09-09 söndag 09 - 12

Rösta på valdagen 9 september

Som väljare tillhör du ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som avgör vilket valdistrikt du tillhör.


Sotenäs kommun är indelad i fem valdistrikt: Kungshamn Södra, Kungshamn Norra, Smögen, Askum-Tossene och Hunnebostrand. På ditt röstkort finns uppgift om i vilken vallokal du ska rösta och var du är upptagen i röstlängden. På röstkortet står även vallokalens adress och öppettid.


För att få rösta i vallokalen och bli noterad i röstlängden måste du ha med dig en ID-handling. Du kan också rösta om du är känd av röstmottagaren eller om någon annan person kan styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling.


I Sotenäs kommun är följande vallokaler öppna på valdagen, söndagen den 9 september:

 • Kungshamn Södra Folkets Hus i Kungshamn, 08 - 20
 • Kungshamn Norra Idrottshallen i Kungshamn 08 - 20
 • Askum-Tossene Kommungården, Tossene 08 - 20
 • Smögen Smögens skola, Smögen 08 - 20
 • Kulturhuset Hav och Land (Folkets Hus) i Hunnebostrand 08 - 20


Du kan även förtidsrösta i följande röstningslokaler på valdagen, söndagen den 9 september:

 • Kungshamn Norra Tumlaren, Väjern 08 - 20
 • Hoglins magasin, Hovenäset 09 - 12
 • Askum-Tossene Askums församlingshem 09 - 12
 • Biblioteket, Bohus-Malmön 09 - 12
 • Bovallstrands skola, Bovallstrand 09 - 12 

Förtidsröstning på kommunens äldreboenden- röstningslokaler med begränsat tillträde

Du kan förtidsrösta på Sotenäs kommuns äldreboenden vid följande tillfällen:

 • Kvarnbergets äldrecentrum, Smedsgatan 6, 456 31 Kungshamn, onsdagen den 5 september kl. 11.00 – 15.00
 • Hunnebohemmet, Brattebyvägen 26, 456 62 Hunnebostrand, torsdagen den 6 september kl. 11.00 – 15.00

Förtidsröstningen är i första hand avsedd för de boende, men även anhöriga, personal och de som för tillfället vistas på äldreboendet kan rösta där.

Du måste ha med dig både röstkort och ID-handling för att förtidsrösta. Om du inte har någon ID-handling kan du låta någon annan person styrka din identitet. Den personen måste då kunna visa en ID-handling. 

Publicerad: 2018-05-28 13.26

Senast ändrad: 2018-08-23 08.42

 

Dela detta innehåll

Anna-lena Höglund

Administrativ chef

 

anna-lena.hoglund@sotenas.se

0523 - 66 45 19

Isolde Johansson

Valsamordnare

 

isolde.johansson@sotenas.se

0523 - 66 40 60

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial