Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Utomhusalarmeringssystem.

Foto: MSB

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Exempel på situationer där VMA används är vid gasutsläpp, explosionsrisk, stor brand (giftig rök) eller andra situationer där det råder fara för allmänheten.

I Sverige finns idag i huvudsak tre olika sätt att varna befolkningen för olika faror. Det övergripande sättet och som också når flest människor är varning i radio och TV inom ramen för systemet VMA. VMA går ut över såväl Sveriges Radios AB sändningar som de reklamfinansierade kanalerna i landet.

 

Viktigt Meddelande-signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar, med 14 sekunders paus emellan. Detta upprepas under minst två minuter. När faran är över hörs en 30 sekunder sammanhängande signal.

 

När du hör varningssignalen ska du:

  • gå inomhus/stanna inomhus
  • sätt på radio P4 eller text-tv och invänta information om vad som har hänt och vad du ska göra för att skydda dig
  • stänga dörrar, fönster och ventilation

Användning av signalen begränsas till det område där allmänheten bedöms vara i fara. I Sotenäs kommun finns det utomhusalarmeringssystem uppsatt i tätorterna Kungshamn, Smögen, Hunnebostrand och Malmön.

Signalen testas 4 gånger per år, kl. 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte göra någonting, förutom att lägga på minnet hur den låter i händelse av situationer som eventuellt kan uppstå vid senare tillfälle.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll