Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Totalförsvarsövning 2020

Yrkespersoner från både från räddningstjänst och militär.

Foto: Försvarsmakten

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till

att stärka Sveriges motståndskraft. Sotenäs kommun deltar

i likhet med övriga kommuner i Sverige.


Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner

är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krigsorganisation,
  • krigsplaceringar för att säkerställa tillgång på personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningen.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och krig. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i närhet.

Ökad förmåga till försvar genom träning

För att träna vår samlade försvarsförmåga genomförs totalförsvarsövningen stegvis under 2020. Samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.


Övningen ger oss en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen, planering pågår inför vår övning i februari 2020. Kommunen deltar i den här övningen (TFÖ 2020) för att få en bättre förmåga att klara av de uppgifter som vi har under höjd beredskap.Genom att delta i övningen uppfyller Sotenäs kommun ett av kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

 

Film om Totalförsvarsövning 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll