Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Försäkringar

Sotenäs kommun har tecknat olycksfalls­försäkring, hem­försäkring och ansvars­försäkring om olyckan skulle vara framme.


Olycksfallsförsäkring

Sotenäs kommun har tecknat en olycks­falls­försäkring hos Protector försäkring som gäller för alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhets­­område. Denna försäkring täcker dock inte sjukdoms­­fall.


Med olycks­falls­skada menas kropps­skada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Olycksfalls­försäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fri­stående verksamhet.


Försäkringen är en heltids­försäkring och gäller dygnet runt, både under vistelse i förskola eller skola och under fritid. Inom begreppet förskola eller skola ryms även särskolor, fristående skolor, förskole­klass med flera. Heltids­försäkring gäller också för elever i gymnasie­skola och gymnasie­särskola.


För elever i grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen­utbildning, yrkes­vux och SFI gäller försäkringen under verksamhets­tid. Med verksamhets­tid avses ordinarie verksamhet i skola samt resa till och från skolan.


När du behöver använda försäkringen:

  • sök läkare eller tand­läkare som är ansluten till Försäkringskassan,
  • spara alla kvitton,
  • då taxi behövs mellan hemmet och skolan (eller verksamheten) på grund av olycks­fallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget ska fram­gå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxi­resorna påbörjas ska Länsförsäkringar kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse kan beställning av taxi­resor göras. Uppgift om adresser, skol­tider med mera lämnas till taxi.


Rese­kostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från lands­tinget. Begär alltid intyg om utbetald rese­ersättning.


En förutsättning för att du ska ha rätt till ersättning är att du:

  • i direkt anslutning till olycks­tillfället sökt läkare eller tand­läkare,
  • anmäler skadan via Protectors hemsida www.protectorforsakring.se


Mer information om Protectors  finns under "relaterad information".


Hemförsäkring

Vårdtagare boende i kommunens boende­former har en subsidiär hem­försäkring. Detta innebär att kommunens försäkring gäller i andra hand, om samma intresse är försäkrat genom annan försäkring. Kommunens råd är där­med att vård­tagare ska teckna en egen hem­försäkring där det ingår ett ansvars­moment, samt försäkrings­skydd vid rån och över­fall.


Ansvarsförsäkring

Denna försäkring kan gälla om kommunen blir skadestånds­skyldig då någon anställd, förtroende­vald, prao­elev eller vård­tagare placerade i familje­hem har orsakat en skada mot tredje man. Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och med­verkar i (men endast för det kommunen ansvarar för). Om tredje man råkar ut för att kommunen orsakar skada för kommun­invånaren eller någon när­stående ska kontakt tas direkt med kommunen.

Publicerad: 2017-03-23 14.42

Senast ändrad: 2019-03-19 11.16

 

Dela detta innehåll

Ulrika Gellerstedt

Ekonomichef

 

ulrika.gellerstedt@sotenas.se

0523 - 66 45 63

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial