Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Beredskap och kris

Fyll i en bildbeskrivningstext

Vid en krissituation har samhället ansvar för att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner men även du som enskild individ har ett ansvar för din egen hemberedskap.


Här hittar du information om ditt och samhällets ansvar:

Din krisberedskap innebär att förbereda sig genom att säkra tillgång på mat, vatten, värme och information.


Din hemberedskap


Den enskilde ansvar omfattas av att man bör kunna klara sig på sina egna basfunktioner upp till en vecka vid en samhällsstörning, om man själv inte är drabbad eller har begränsad förmåga. Samhällets ansvar är att förebygga olyckor, ha krisberedskap och operativ förmåga att skydda befolkning och samhällsviktiga funktioner.


Samhällets krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På regional nivå är det Länsstyrelsen som är stödjande, samordnande och tillsynsmyndighet inom krishanteringsområdet.


Länsstyrelsens webbplats med krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Ukrain följer Sotenäs kommun uvecklingen mycket noga.


Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetspolisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Trygghetspunkt

En trygghetspunkt är en samlingslokal dit du som invånare kan vända dig vid olika typer av samhällsstörningar. Det kan till exempel vara vid vatten-, el-, värme- eller telefoniavbrott.


Trygghetspunktens funktioner kan variera beroende på vad som har inträffat och hur länge samhällsstörningen pågår. Här är några exempel:

 • Aktuell information om vad som händer, speciellt om ordinarie kanaler inte fungerar
 • Tappkran för dricksvatten
 • Värma mat
 • Ladda mobil och dator
 • Hjälp med att kontakta närstående
 • Första hjälpen
 • Hjärtstartare
 • Krisstöd
 • Hjälp med att kontakta 112
 • Krisstöd

Trygghetspunkter i Sotenäs kommun:


 • Malmön, Brandstation
 • Hunnebo Skola
 • Idrottshallen Kungshamn
 • Bovallstrands Skola


Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på Sveriges radios Radio P4, som är den nationella beredskapskanalen, www.sotenas.se samt på kommunens Facebooksida och Instagram.


Bra att veta om skyddsrum Länk till annan webbplats.


Här hittar du kommunens skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Adresser till de skyddsrum som kommunen har ansvar för:

Kyrkogatan 34, Kungshamn

Hvitfeldtsgatan 23-25, Kungshamn

Rosengårdsgatan 19, Kungshamn (2 skyddsrum )

Parkgatan 43, Kungshamn

Smedsgatan, Kungshamn

Hallindenvägen 17, Kungshamn

Hallindenvägen 26, Kungshamn

Industrigatan 2, Kungshamn


Det finns även skyddsrum i kommunen som andra fastighetsägare har ansvar för, dem kan du hitta på MSB:s karta.


Krisledning och samverkan

Vid en kris eller en extraordinär händelse startar en särskild organisation och beredskap upp. Vid behov sker samverkan med andra aktörer.


Så hanterar Sotenäs kommun en kris

Stöd vid en kris

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)


Gör en frivillig insats

Tänk om det händer något allvarligt i kommunen?

En brand, en stor olycka, översvämningar, förorenat vatten eller annan extra ordinär händelse. I dessa situationer finns det alltid människor som vill hjälpa till.

Är du en av dem? Vi behöver dig – Bli medlem i Sotenäs Frivilliga resursgrupp, FRG


Här hittar du frivilliga försvarsorganisationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Välgörenhetsorganisationer

Just nu befinner sig Ukraina i stor mänsklig nöd. Skicka gärna ett bidrag via kontrollerade hjälporganisationer.


Skänk ett bidrag


Stöd vid oro

Situationen i omvärlden väcker tankar och kan skapa oro hos både vuxna och barn. Flera aktörer har samlat information och verktyg för att hantera oro på sina webbplatser.t


• Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• Känner du oro för kriget i Ukraina? - Umo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lilla Aktuellt har tagit fram lite olika inslag riktade till barn, om situationen i Ukraina, de har även pratat om källkritik.


• Lilla Aktuellt – Statsministern pratar direkt till barnen om Ukraina | SVT Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Informationspåverkan och IT-säkerhet


I situationer som dessa sprids mycket information fort. Det är extra viktigt att vi alla är källkritiska och söker information från olika källor för att få en bild av läget och inte sprider vidare obekräftade rykten. Krisinformation.se har samlat ihop tips för hur man kan tänka kring källkritik och agerande i sociala medier.


• Källkritik - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• Om sociala medier i kriser - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På Länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande, informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk, utöver svenska


• Det är viktigt att vara källkritisk | Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


MSB har också samlat generell information om hur man som privatperson kan öka sin medvetenhet kring informationssäkerhet och stärka sin egen cyberhygien.


• Informationssäkerhet (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Migranter från Ukraina

Vår organisation är beredd på att det längre fram kan komma ukrainska migranter till Sotenäs. Får vi signaler om att ukrainska migranter anvisas till Sotenäs, kommer vi att vidta åtgärder för att ta emot dem på ett bra sätt.

Information från Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Till dig som vill hjälpa de som flyr från Ukraina

Migrationsverket får många frågor om hur man som privatperson eller företag kan hjälpa de som flyr från Ukraina. Vi är medvetna om att situationen väcker känslor och att man vill göra det man kan för att hjälpa till.

Migrationsverket har ingen möjlighet att omhänderta kläder, leksaker eller andra donationer som lämnas till vår personal eller utanför våra kontor. Vi kan inte heller hantera förfrågningar från privatpersoner som vill upplåta rum eller bostad till människor på flykt.


Du som har hjälp att erbjuda kan istället kontakta lokala frivilligorganisationer för att se vilken hjälp som behövs eller vilka insamlingar som pågår. Vi ber dig avstå från att kontakta Migrationsverket med dessa frågor, så att vårt kontaktcenter och våra servicecenter kan lägga mer resurser på att hjälpa de som behöver ansöka om tillstånd.


Om de bostäder som Migrationsverket hyr inte räcker till kan myndigheten upphandla tillfälliga bostäder för asylsökande. När vi anskaffar boendeplatser görs det alltid genom offentlig upphandling.


Har du tagit emot flyktingar i ditt hem?

Sotenäs kommun tar i nuläget bara emot flyktingar från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket. Vi vet dock att det finns både privatpersoner och organisationer som har tagit emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till.

Kommunen har dialog med Migrationsverket om hur vi på bästa sätt kan organisera oss för ett snabbare och effektivare flyktingmottagande. Du som har tagit emot en flykting i ditt hem behöver idag se till att flyktingen kontaktar Migrationsverket för att boka tid för registrering så att personen på flykt ska få beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.


Det är dock idag långa köer för att kunna registrera sig. Migrationsverket vill kunna öka sin registreringskapacitet. Från och med måndag 21 mars kommer det enligt Migrationsverket att bli möjligt att göra en digital ansökan för att på så sätt kunna bli registrerad. Det krävs dokument, ID-handlingar med mera. Däremot kommer biometriupptagningen, det vill säga foto och fingeravtryck, att göras vid ett senare tillfälle, då krävs tidsbokning eftersom man behöver vara på plats fysiskt.


Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.


Mer information hittar du på Migrationsverkets hemsida Situationen i Ukraina (Migrationsverket) Länk till annan webbplats.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll