Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Kommunens krisorganisation

Personer som sitter runt ett konferensbord belamrat med datorer och papper.

Det är, i första hand, kommunens eget ansvar att hantera en extraordinär händelse (kris). Länsstyrelsens uppgift är att stödja och följa upp kommunernas förberedelser. De finns också tillhands för att stödja kommunernas förmåga att hantera en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en händelse som:

  • Avviker från det normala.
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Om en extraordinär händelse skulle inträffa beslutar kommunstyrelsens ordförande, som även är ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden består av samma ledamöter som kommunstyrelsens utskott.

Det är lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting som reglerar kommunens organisation och befogenheter vid en kris. Kommunen har även egna planer för att hantera extraordinära händelser.

Vill du läsa om kommunens skyddsrum eller annan krisinformation, se länk under "Relaterad information".

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll