Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Kommunens krisorganisation

Det är, i första hand, kommunens eget ansvar att hantera en extraordinär händelse (kris). Länsstyrelsens uppgift är att stödja och följa upp kommunernas förberedelser. De finns också tillhands för att stödja kommunernas förmåga att hantera en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en händelse som:

  • Avviker från det normala.
  • Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.
  • Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Om en extraordinär händelse skulle inträffa beslutar kommunstyrelsens ordförande, som även är ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden består av samma ledamöter som kommunstyrelsens utskott.

Det är lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting som reglerar kommunens organisation och befogenheter vid en kris. Kommunen har även egna planer för att hantera extraordinära händelser.

Vill du läsa om kommunens skyddsrum eller annan krisinformation, se länk under "Relaterad information".

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial