Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Här hittar du länkar till hemsidor där du själv kan jämföra Sotenäs kommun med andra. Du hittar även de rapporter kommunen själv samman­­ställer i olika typer av kommunala jämförelser.

 

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhets­områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser publiceras av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Kolada

I kommun- och landstings­data­basen, Kolada, kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3 000 nyckel­tal får du under­lag för analyser och jämförelser. Tjänsten ger en samlad ingång till nyckel­tal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och lands­tings alla verksamheter.

 

Statistiska centralbyrån - SCB

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse användare och kunder med statistik för besluts­fattande, debatt och forskning. SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

 

Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

För att utveckla jämförelse­arbetet ytterligare deltar flera av kommunerna i norra Bohuslän i flera nationella nätverk, exempelvis Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för kvalitets­utveckling (Kvalitet i Korthet).

 

Benchmarking i norra Bohuslän

De fem kommunerna i norra Bohuslän: Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil och Sotenäs har sedan år 2000 systematiskt jobbat med och använt bench­marking för jämförelser och verksamhets­­utveckling. Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det pågått under många år, omfattar i stort sett hela den kommunala verksamheten och involverar både ekonomi­­funktionerna och verksamhets­företrädare.

Publicerad: 2017-03-23 14.42

Senast ändrad: 2019-10-08 10.46

 

Dela detta innehåll

Ulf Blomquist

Förvaltningschef

 

ulf.blomquist@sotenas.se

0523 - 66 46 86

Lisbeth Olsson

Chef

Omsorgsförvaltningen

 

lisbeth.olsson@sotenas.se

0523 - 66 45 54

Eveline Savik

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

 

eveline.savik@sotenas.se

0523 - 66 43 83

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial