Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Kossor på en äng med vatten i bakgrunden.

Med öppen data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken med öppen data är att den ska kunna användas av vem som helst. Genom att tillgänglig­göra informationen kan du bli mer delaktig i kommunens utveckling. Använd informationen! Bygg en app, skapa en hemsida, eller gör en analys.


Under "relaterad information" hittar du länkar till sidor där du själv kan jämföra Sotenäs kommun med andra. Du hittar även de rapporter kommunen själv samman­­ställer i olika typer av kommunala jämförelser.


Kolada

Kolada är en öppen och kostnads­fri data­bas där du kan följa kommuners verksam­heter från år till år. Här finns bland annat sammanställda jämförelser utifrån Agenda 2030, effektivitet, kommunernas kvalitet i korthet och andra öppna jämförelser.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Du kan se ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030 via länken under "relaterad information".

Effektivitet

Kvalitetsindex och resursindex baseras på ett antal nyckeltal och har justerats för strukturella förutsättningar. Tillsammans berättar de om relativ produktivitet och effektivitet inom området, dvs i jämförelse med andra. Du kan se ett urval av nyckeltal via länken under "relaterad information.

Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens Kvalitet i Korthet. Projektet administreras och samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom områdena Barn och unga, Stöd och omsorg, samt Samhälle och miljö.

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhets­områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser publiceras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll