Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Samtycke bild och film

Fyll i en bildbeskrivningstext

Sotenäs kommun kommunicerar med bild och film. Vi behöver ditt samtycke för att Sotenäs kommun ska få använda bilder och filmklipp där du är med. Detta samtycke gäller för personer från 15 år.

Det innebär att om du samtycker sparar och behandlar vi dessa personuppgifter om dig. Syftet är att informera om våra verksamheter och marknadsföra kommunen.

Samtycker du till att dina personuppgifter i form av bilder eller filmklipp, som vi inhämtat vid detta tillfälle, får användas för publicering på Sotenäs kommuns webbsida och sociala medier? * (obligatorisk)
Samtycker du till att dina personuppgifter i form av bilder eller filmklipp, som vi inhämtat vid detta tillfälle, får användas för publicering på Sotenäs kommuns webbsida och sociala medier? * (obligatorisk)


Namn på dig eller på de som förekommer på foto eller film och som lämnar samtycke
Namn på dig eller på de som förekommer på foto eller film och som lämnar samtyckeVarför behövs samtycket?

Bilder, filmer och ljud där en person kan identifieras räknas som personuppgifter och hur dessa får hanteras bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning (GDPR). Vi behöver ditt samtycke för att Sotenäs kommun ska få behandla bilder och filmklipp där du kan identifieras i samband med hanteringen.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i enlighet med den värdegrund som Lysekils kommun står för.

Bilder och filmklipp kommer endast att användas där Lysekils kommun står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Bilderna och filmklippen kommer lagras av Sotenäs kommun. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd samt vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: registrator.kommun@sotenas.se
Mer information hittar du här: https://www.sotenas.se/kommunpolitik/arendenochhandlingar/dinapersonuppgifter.4.6ae93e401634e3e174d3af01.html Länk till annan webbplats.


Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post, bild och filmklipp där du medverkar. Syftet är att informera om våra verksamheter och marknadsföra Sotenäs kommun. Ditt namn och din e-post kommer endast att registreras för att vi ska kunna bekräfta att du samtyckt och för att skicka ut en bekräftelse på detta via din e-post. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Sotenäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator i Sotenäs.
Telefon: 0523-66 40 00
E-post: registrator.kommun@sotenas.se

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

SARA HELLMAN

Dataskyddsombud