Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Om vattnet i din brunn sinar

Fyll i en bildbeskrivningstext

En enskild brunn (grävd eller borrad) är förlagd i ett vattenförande geologiskt lager. Både grävda och borrade brunnar här på Bohuskusten är anlagda i små grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för nederbördsvariationer speciellt under sommarhalvåret. Brunnar är känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

 

Om vattnet tar slut

När du har egen vattenförsörjning är det oftast du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

 

Erfarenheter från andra kommuner visar att det sällan är möjligt att fylla på vatten i en sinad brunn. Det har visat sig att vattnet som fylls på istället letar sig ner i grundvattensystemet.

 

Åtgärder du kan behöva göra

Inträffar det ofta att vattnet från din vattenbrunn tar slut så kan det vara så att du behöver anlägga en ny brunn. Innan du gör det är det några saker du behöver ha kontroll på. Du behöver till exempel ta redan på:

 

  • vilka förutsättningar som finns på din fastighet för att hitta vatten av bra kvalitet
  • var din enskilda avloppsanläggning finns
  • om du har en borrad brunn för bergvärme
  • hur nära det är till jordbruksmark och gödselupplag.

 

Funderar du på att koppla in din fastighet på det kommunala vattennätet? Kontakta då Leva i Lysekil och Västvatten i Sotenäs och Munkedal för att höra om vilka möjligheter som finns för din fastighet.

 

Är du i akut behov av dricksvatten?

Vid akut brist får du som fastighetsägare kontakta någon annan brunnsägare tex en granne och be om lov att hämta vatten i dunk hos denne.

 

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll