Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Eget dricksvatten

Påslagen vattenkran i köksmiljö.

I Sotenäs kommun tas majoriteten av kommunens vatten från ytvatten. Bostäder utanför tätorterna har ofta grundvatten som vattenkälla.


Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.


Är du orolig för kvalitén på vattnet i din brunn så kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium, se länken i högerspalten.


Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.


Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Faktaskrift och webbsidor om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Faktaskriften är ett samlat kunskapsunderlag om små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Den ger en översikt över de vanligaste dricksvattentäkterna, hur de är utformade, risker, information kring provtagning och vattenanalyser, vanliga problem samt grundläggande underhåll och åtgärder. Länk till Livsmedelsverket och deras faktaskrift. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll