Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

4. Entreprenörsrapport

är avloppet är färdigställt ska en entreprenörsrapport med fotodokumentation på anläggningsarbetet skickas in. När entreprenörsrapporten har granskats skickas en bekräftelse ut till dig som sökande samt en kopia till Rambo AB så att de kan planera in slamtömning av din anläggning.

 

Anläggningen betraktas inte som färdigställd innan du fått din bekräftelse på entreprenörsrapporten. Om anläggningen inte följer tillståndet och dess villkor kan det leda till uppföljande tillsyn som innebär ytterligare kostnader som inte ingår i tillståndsavgiften.

 

Tänk på att det är du som söker som är ansvarig för att avloppsanläggningen anläggs enligt beslutet samt för att skicka in entreprenörsrapporten till miljöenheten!

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Avloppsgruppen

Telefontid tisdag, onsdag, fredag

kl 09.00-11:00