Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

3. Handläggning

När miljöenheten mottagit din ansökan får du en bekräftelse från oss med diarienumret som är kopplat till din ansökan. Om du vill lägga till eller ändra något i din ansökan så använd det diarienummer du fick i bekräftelsemejlet.

 

När ärendet har tilldelats en handläggare så kontaktar handläggaren dig. Handlingarna som inkommit granskas och en bedömning görs av platsens känslighet med hjälp av digitala kartsystem. Om någon handling saknas eller om ansökan måste kompletteras kommer handläggaren att kontakta dig.

 

I de flesta fall skickar miljöenheten ut remisser till berörda grannar och myndigheter som får möjlighet att yttra sig över den planerade åtgärden. Du får ta dela av inkomna synpunkter från berörda.

 

När ansökan är komplett gör miljöenheten ett platsbesök på din fastighet. Handläggaren kontaktar dig när detta blir aktuellt. Om det visar sig att den sökta anläggningen inte är lämplig på den aktuella platsen kommunicerar miljöenheten detta innan beslut och du har en möjlighet att ändra din ansökan utan att behöva börja om från början.

 

När handläggningen av avklarad skrivs ett beslut. Ett tillstånd förenas med villkor som ska följas. Observera att du inte får börja bygga din anläggning innan du fått ett tillstånd och beslutet har vunnit laga kraft!

 

Beslutet gäller så länge som anläggningen påbörjats inom 2 år och avslutat inom 5 år från det att beslutet funnit laga kraft.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00

Avloppsgruppen

Telefontid tisdag, onsdag, fredag

kl 09.00-11:00