Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vatten och avlopp

Vatten hälls i ett glas. Iskuber är både i glaset och på bordet som glaset står på.


Vattentjänstplan för Sotenäs kommun

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga plan för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen innehåller också beskrivningar av åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-12 §72 att anta vattentjänstplanen.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Västvatten AB

info@vastvatten.se

0522 - 63 88 00

 

Vid akuta händelser dygnet runt ring SOS Alarm

 

031 - 703 17 80