Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Vatten och avlopp

Vatten hälls i ett glas. Iskuber är både i glaset och på bordet som glaset står på.


Ny vattentjänstplan för Sotenäs kommun

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga plan för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen innehåller också beskrivningar av åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.


Nedan hittar du samrådshandlingarna med tillhörande MKB.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vattentjänstplan samrådsförslag.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-06-08 13.41
MKB vattentjänstplan.pdf Pdf, 740.2 kB. 740.2 kB 2023-06-08 13.30

Ett förslag till vattentjänstplan för Sotenäs kommun skickas ut för samråd under tiden 14 juni till den 5 juli 2023. Under samrådet har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Anledningen till samråd är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den kunskap och synpunkter som finns, dels att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.


Maila synpunkter till registrator.kommun@sotenas.se eller via post till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggenheten, 456 80 Kungshamn


Ange ditt namn, fastighet, adress, mailadress och diarienummer KA-2023-420.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Västvatten AB

info@vastvatten.se

0522 - 63 88 00

 

Vid akuta händelser dygnet runt ring SOS Alarm

 

031 - 703 17 80