Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Klimat och miljö

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för besökare och boende, i en miljö med närhet till hav och land. Året runt. Och det börjar med DIG. Din återvinning påverkar hela kedjan. Och det gör skillnad.

 

Välkommen att vara en del av symbiosen i Sotenäs!

 

Fyll i en bildbeskrivningstext


Klimat 2030

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Sotenäs kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna.

Sotenäs kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2022:

1. Vi har en laddplan för kommunen
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi genomför energieffektiviseringar
16. Vi installerar solenergi
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet


Arbetet med löftena fortsätter

Under 2022 har kommunen genomfört 12 av klimatlöftena och fortsätter arbetet med de antagna klimatlöftena för att genomföra dem även under 2023.

 

I början av 2023 bjuds kommunerna återigen in för att anta nya klimatlöften. Kommunerna efterfrågar fleråriga, konkreta och välbeprövade åtgärder och därför har nya klimatlöften formulerats med genomförande åren 2024 – 2026.

 

Beskrivningar för löftena och mer information om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, finner ni länkat i kolumnen till höger.

 

Sotenäs kommun är stolt över att vara med i denna satsning!


Miljömål

Sotenäs deltar i det regionala miljöarbetet och alla insatser spelar en stor roll i arbetet att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen.

Tillsammans för ett renare Västerhav

Sotenäs kommun samverkar och är aktiva inom havs- och kustfrågor för en bättre havsmiljö, bland annat är vi sedan länge aktiva medlemmar i KIMO – Kommunernas internationella miljöorganisation.

Det är ett internationellt nätverk med syftet att bidra till utvecklingen av kustkommuner och att förbättra den marina miljön till nytta för kommande generationer. Nätverket består av över 80 medlemskommuner i åtta länder runt Östersjön och Nordsjön och representerar därmed mer än fem miljoner medborgare i Europa.


Inom KIMO arbetar vi aktivt med att påverka lagstiftare och beslutsfattare genom att driva projekt och uppmärksamma forskning som rör havsmiljön. Kontakter med regeringar och myndigheter, Europakommissionen och olika organisationer är en viktig del i arbetet. KIMO Sverige har till exempel arbetat mycket med olika typer av marint skräp genom handlingsplan mot utsläpp av mikroplast, att minska läckage av plastgranulat från konstgräsplaner, informationskampanjer om ballongsläpp och plastkonfetti och rapportering om mikrofibrer från textilier m.m.

KIMO:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om arbetet.


I kommunen invigdes 2015 Symbioscentrum med visionen att vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker Symbioscentrum det lokala näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Sotenäs arbetsmarknadsenhet är en del i Symbiosen och arbetar med både strandstädning och den marina återvinningen. Från april till november strandstädar de, samlar in och sorterar skräpet som driver iland längs vår kust.


I anslutning till Sotenäs Symbioscentrum startades 2018 Sveriges första marina återvinningscentral, tillsammans med fiskarföreningen Norden där arbetsmarknadsenheten tar hand om gamla uttjänta fiskenät, fiskeredskap och strandskräp och sorterar upp de olika materialen inför återbruk eller återvinning.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll