Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Klimat och miljö

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för besökare och boende, i en miljö med närhet till hav och land. Året runt. Och det börjar med DIG. Din återvinning påverkar hela kedjan. Och det gör skillnad.

 

Välkommen att vara en del av symbiosen i Sotenäs!

 

Fyll i en bildbeskrivningstext


Klimat 2030

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Sotenäs kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna.

Sotenäs kommun har antagit 15 av löftena, vilka de är och mer information om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om finner ni länkat i kolumnen till höger.

Sotenäs kommun är stolt över att vara med i denna satsning!


Miljömål

Sotenäs deltar i det regionala miljöarbetet och alla insatser spelar en stor roll i arbetet att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen.

Tillsammans för ett renare Västerhav

Sotenäs kommun samverkar och är aktiva inom havs- och kustfrågor för en bättre havsmiljö, bland annat är vi sedan länge aktiva medlemmar i KIMO – Kommunernas marina miljöorganisation. I kommunen invigdes 2015 Symbioscentrum med visionen att vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker Symbioscentrum det lokala näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Sotenäs arbetsmarknadsenhet är en del i Symbiosen och arbetar med både strandstädning och den marina återvinningen. Från april till november strandstädar de, samlar in och sorterar skräpet som driver iland längs vår kust.

I anslutning till Sotenäs Symbioscentrum startades 2018 Sveriges första marina återvinningscentral, tillsammans med fiskarföreningen Norden där arbetsmarknadsenheten tar hand om gamla uttjänta fiskenät, fiskeredskap och strandskräp och sorterar upp de olika materialen inför återbruk eller återvinning.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll