Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Klimat och miljö

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för besökare och boende, i en miljö med närhet till hav och land. Året runt. Och det börjar med DIG. Din återvinning påverkar hela kedjan. Och det gör skillnad.

 

Välkommen att vara en del av symbiosen i Sotenäs!

 

Fyll i en bildbeskrivningstext


Klimat 2030

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för en attraktiv och hållbar framtid. Sotenäs kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften. Den består 2024-2026 av 30 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Kommunen väljer hur många av löftena den vill anta och har sedanansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs. Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i genomförandet av de olika åtgärderna.

 

Sotenäs kommun har antagit följande av Kommunernas klimatlöften inför 2024-2026:

1. Vi har en årlig uppföljning av klimatarbetet

3. Vi involverar invånare i alla åldrar i klimatarbetet

5. Vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet

6. Vi inkluderar lantbruket som samarbetspart i kommunens klimat-omställning

7. Vi fokuserar på företagens klimat-omställning i miljötillsyn

8. Vi arbetar aktivt med vår energiplan

9. Vi arbetar strategiskt med att minska klimatpåverkan genom upphandling

10. Vi säkerställer kompetens och resurser för att upphandla med klimathänsyn

11. Vi gör klimatsmarta inköp

12. Vi säkrar att planering och byggande bidrar till ett transport-effektivt samhälle

13. Vi utvecklar gaturum för ökad tillgång och attraktivitet

14. Vi arbetar med klimatstyrande parkering

16. Våra nya personbilar körs på förnybar el, biogas eller vätgas

17. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

19. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer och når angiven poängnivå.

21. Vi minskar matsvinnet i offentliga måltider och når mål

22. Vi minskar klimatavtrycket från offentliga måltider och når mål

23. Vi ökar livslängden på elektronik och möjliggör cirkulära flöden

24. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder

25. Vi använder cirkulära möbler

26. Vi erbjuder fastighetsnära insamling för återanvändning

27. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter i stället för att köpa

28. Vi energi-effektiviserar vårt fastighets-bestånd

29. Vi bygger i trä

30. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial

 

Beskrivningar för löftena och mer information om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, finner ni länkat i kolumnen till höger.

 

Sotenäs kommun är stolt över att vara med i denna satsning!


Miljömål

Sotenäs deltar i det regionala miljöarbetet och alla insatser spelar en stor roll i arbetet att nå miljömålen och de globala Agenda 2030-målen. Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är vårt regionala åtgärdsprogram för miljömålen. För att se vilka åtaganden Sotenäs gjort i det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen klicka på länk i högerspalten.

Tillsammans för ett renare Västerhav

Sotenäs kommun samverkar och är aktiva inom havs- och kustfrågor för en bättre havsmiljö, bland annat är vi sedan länge aktiva medlemmar i KIMO – Kommunernas internationella miljöorganisation.

Det är ett internationellt nätverk med syftet att bidra till utvecklingen av kustkommuner och att förbättra den marina miljön till nytta för kommande generationer. Nätverket består av över 80 medlemskommuner i åtta länder runt Östersjön och Nordsjön och representerar därmed mer än fem miljoner medborgare i Europa.


Inom KIMO arbetar vi aktivt med att påverka lagstiftare och beslutsfattare genom att driva projekt och uppmärksamma forskning som rör havsmiljön. Kontakter med regeringar och myndigheter, Europakommissionen och olika organisationer är en viktig del i arbetet. KIMO Sverige har till exempel arbetat mycket med olika typer av marint skräp genom handlingsplan mot utsläpp av mikroplast, att minska läckage av plastgranulat från konstgräsplaner, informationskampanjer om ballongsläpp och plastkonfetti och rapportering om mikrofibrer från textilier m.m.

KIMO:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om arbetet.


I kommunen invigdes 2015 Symbioscentrum med visionen att vara ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker Symbioscentrum det lokala näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Sotenäs arbetsmarknadsenhet är en del i Symbiosen och arbetar med både strandstädning och den marina återvinningen. Från april till november strandstädar de, samlar in och sorterar skräpet som driver iland längs vår kust.


I anslutning till Sotenäs Symbioscentrum startades 2018 Sveriges första marina återvinningscentral, tillsammans med fiskarföreningen Norden där arbetsmarknadsenheten tar hand om gamla uttjänta fiskenät, fiskeredskap och strandskräp och sorterar upp de olika materialen inför återbruk eller återvinning.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll