Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Klimat, miljö och hållbarhet

Klimat, miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

 

Utifrån Sotenäs, Munkedals och Lysekils visioner och miljöambitioner har en miljöpolicy tagits fram. Miljöpolicyn fungerar som ledstjärna för kommunens miljöarbete.


I Sverige utgör miljömålen den miljömässiga delen av hållbar utveckling och är därmed en viktigt del av Sveriges ansvar att uppfylla våra globala mål; Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

 

Vårt miljöarbete utgår ifrån de gemensamma miljömålen för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner som innebär:

  • Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
  • Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering.
  • God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning.
  • Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation.

Kommunernas lokala miljömål med handlingsplaner utgår från de 16 miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Vi arbetar löpande med våra miljömål som berör bland annat ekologisk och klimatsmart mat i skolor och boenden samt fossilfri fordonsflotta.

 

I Sotenäs Kommun sker mycket spännande inom miljö och hållbarhet som vi är stolta deltagare i, bland annat;

 

Sotenäs symbioscentrum har som mål att vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Som ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärks det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

 

Ren kustlinje har Sotenäs kommun som värdkommun och skall genom sitt projekt med minst 34 aktörer från Sverige, Norge och Danmark samverka för att utveckla nya smartare och mindre kostsamma metoder, modeller och tekniker för att hantera det marina avfallet effektivare i framtiden. 

 

Sotenäs kommuns mål är att vi ska ha en fossilfri fordonsflotta senast 2030, gärna tidigare än så.

Detta är en del i den programförklaring som kommunfullmäktige har antagit. Där är målsättningen klar: vi ska arbeta för en övergång till fossiloberoende fordon.

 

På bilden ser du från vänster; Peter Carlsson, symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum, Maria Bylund, miljöchef Sotenäs kommun, Eva Abrahamsson (M), miljönämndens i norra Bohuslän ordförande, Ellinor Hansson, miljöstrateg Sotenäs kommun (har avlutat sin tjänst) och Eveline Savik, samhällsbyggnadschef Sotenäs kommun.

 

Du kan läsa mer om miljö och hållbarhetsmål genom att klicka på länkarna under "relaterad information".

Publicerad: 2017-03-23 15.05

Senast ändrad: 2019-08-12 14.11

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial