Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hållbarhetspris

Landskapsvy med berg i förgrund och en hamn i bakgrunden.

Hållbarhetspriset delas ut för att belysa hållbarhetsarbete i kommunen, uppmuntra engagemang och goda initiativ som bidrar till en hållbar utveckling, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetspriset kommer att delas ut för insatser som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, cirkulär ekonomi och ett välmående samhälle.


Hållbarhetspriset kan delas ut till privatperson, förening, kommunal verksamhet eller företag, som i huvudsak är verksam/bedriver verksamhet i Sotenäs kommun.


Hållbarhetspriset 2023

Åsens skola tilldelas Sotenäs kommuns hållbarhetspris 2023 för deras kontinuerliga arbete med att lära ut kretslopp.

Sedan skolans start år 2000 har elever och personal aktivt komposterat fruktrester, kaffesump och annat organiskt avfall, samtidigt som de har odlat i pallkragar. Genom dessa hållbara initiativ får eleverna lära sig om kretsloppet på ett naturligt sätt och utvecklar en medvetenhet om miljöns betydelse.

Åsens skola är en inspirerande förebild för andra skolor genom sitt engagemang för att minska avfallsmängden och främja hållbarhet.


Therese Mancini, kommunalråd och Hållbarhetsrådets ordförande delade ut priset på nationaldagen till Christina Axelsson och Jessica Moberg från Åsens skola, på bilden.

Christina Axelsson och Jessica Moberg från Åsens skola, Hållbarhetspritagare 2023

 

Hållbarhetspriset 2022

Sixten Söderberg tilldelas 2022 års Hållbarhetspris, då han under flera år brunnit för att havet ska brukas och hanteras på ett hållbart vis. Havet har ingen egen röst och mycket av det som sker är dolt under ytan eller sker i ekosystem som vi inte förstår vidden av påverkan på. Sixten driver frågan att havet ska få en hållbar och långsiktig förvaltning, något som i Sverige delvis saknas idag. Genom sitt engagemang och driv arbetar han med olika initiativ och projekt. Men framförallt försöker han på ett klokt vis få fram sitt budskap genom att berätta för olika grupper/aktörer om de utmaningar som havet står inför vad gäller bl.a. överfiske, buller, nedskräpning, ogenomtänkta havsplaceringar på ett utbildande och eftertänksamt vis. Sixten har också sagt att sina största förhoppningar har han på dagens barn - ”att det är de som kommer att rädda havet från vad föregående och nuvarande generation har ställt till med.”

 

På bilden syns Eva Abrahamsson, ordförande Hållbarhetsrådet och Sixten Söderberg, FF Norden

Utdelning av Hållbarhetspriset 2022


Hållbarhetspriset 2021

Klevs Gård tilldelas 2021 års hållbarhetspris. Klevs Gård ställer om till Kravodling i samband med sitt 100 års jubileum, ett arbete i cirkulär symbios med andra företag i Sotenäs för Kravcertifierad biogödsel. Ett viktigt arbete som bidrar till hållbar utveckling i Sotenäs.

På bilden syns Håkan Christensson, Ann Mårtensson och Johan Christensson från Klevs Gård

Mottagare av Hållbarhetspriset 2021 är Klevs Gård. På bilden syns Håkan Christensson, Ann Mårtensson och Johan Christensson

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll