Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra framtida generationers förutsättningar.

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra framtida generationers förutsättningar. Sotenäs kommuns arbete med hållbar utveckling utgår från Agenda 2030 och de globala målen.

Sotenäs deltar i projektet Glokala Sverige sedan 2020. Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner.


Hållbarhetsstrategi 2030

Sotenäs kommun har antagit Hållbarhetsstrategi 2030 som ska verka för att genomföra Agenda 2030, Sotenäs vision om hållbar utveckling och kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.


Världen står inför stora utmaningar som en konsekvens av ohållbart nyttjande av världens resurser. I Sotenäs vänder vi utmaningar för att se möjligheter i samverkan mellan sektorer, branscher och aktörer. I Sotenäs hållbarhetsarbete är cirkulär ekonomi centralt, vi ser sammanhanget och helheten och strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetsdimensionerna


Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;

  •  
  • Hälsa och välbefinnande
  • Hållbara samhällen och landsbygd
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Havet som utgångspunkt
  •  

Sveriges ekokommuner och Gröna nyckeltal

Sotenäs kommun är medlem i Sveriges ekokommuner (Sekom) sedan 2021 som idag har 98 medlemskommuner och 4 medlemsregioner.


Sekom definierar det hållbara samhället genom fyra hållbarhetsprinciper:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande...

1... koncentrationer av ämnen från berggrunden
2... koncentrationer av ämnen från samhällets produktion
3... degradering på fysiskt sätt

Och det finns inga strukturella hinder för människors...

4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening

 

Som en del i Sekom tar vi fram Gröna nyckeltal som visar på resultatet och utvecklingen av kommunens miljöarbete. De gröna nyckeltalen för Sotenäs kommun går att följa på

www.sekom.miljobarometern.se/sotenas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll