Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra framtida generationers förutsättningar. Bilden är tagen på Sotenäs utbildningsdag om Agenda 2030 som en del i projektet Glokala Sverige där Sotenäs deltar sedan 2020. På bilden från vänster: Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg, Maria Vikingsson, kommundirektör, Eva Abrahamsson ordförande i Hållbarhetsrådet, och Linda Sahlström, folkhälsostrateg. Bilden är tagen på Sotenäs utbildningsdag om Agenda 2030 som en del i projektet Glokala Sverige där Sotenäs deltar sedan 2020. På bilden från vänster: Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg, Maria Vikingsson, kommundirektör, Eva Abrahamsson ordförande i Hållbarhetsrådet, och Linda Sahlström, folkhälsostrateg.

Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser våra behov idag utan att äventyra framtida generationers förutsättningar. Bilden är tagen på Sotenäs utbildningsdag om Agenda 2030 som en del i projektet Glokala Sverige där Sotenäs deltar sedan 2020. På bilden från vänster: Pia Bergenholtz, hållbarhetsstrateg, Maria Vikingsson, kommundirektör, Eva Abrahamsson ordförande i Hållbarhetsrådet, och Linda Sahlström, folkhälsostrateg.


Hållbarhetsstrategi

Sotenäs kommun har antagit en Hållbarhetsstrategi som ska verka för att genomföra Agenda 2030, Sotenäs vision om hållbar utveckling och kommunfullmäktiges mål om att Sotenäs ska främja en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.


Världen står inför stora utmaningar som en konsekvens av ohållbart nyttjande av världens resurser. I Sotenäs vänder vi utmaningar för att se möjligheter i samverkan mellan sektorer, branscher och aktörer. I Sotenäs hållbarhetsarbete är cirkulär ekonomi centralt, vi ser sammanhanget och helheten och strävar efter att finna en balans mellan hållbarhetsdimensionerna


Hållbarhetsstrategin är indelad i fyra fokusområden för arbetet med hållbar utveckling;

  • Hälsa och välbefinnande
  • Hållbara samhällen och landsbygd
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Havet som utgångspunkt

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll