Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Så kan du påverka

Publik som räker upp handen

Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är en demokratisk process där grannar och andra berörda ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

 

Du som är berörd av framtagandet av en ny detaljplan kan påverka genom att lämna dina synpunkter via brev eller e-post när planerna är ute på samråd eller granskning. Information om när du har möjlighet att påverka skickas till din hemadress
i samband med samrådet och granskningen.

 

I vissa fall håller kommunen ett informationsmöte under samrådstiden och informerar om planen och möjlighet ges att ställa frågor.

 

Läs mer om planprocessen eller pågående detaljplanearbeten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln