Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Översiktsplan 2022

Fyll i en bildbeskrivningstext

Förslag till ny översiktsplan på samråd

Sotenäs kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på samråd under tiden 29 juni till den 30 september 2021. Under samrådet har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter samt bidra med kunskap till det framtida arbetet.

Digital översiktsplan

Förslaget till ny översiktsplan är digital och består av kartor och texter i nio delar. I den digitala plattformen hittar du information om hur du bäst tar del av förslaget. Du kan även lämna dina synpunkter direkt i plattformen.

En inbjudan med länk till mötet kommer att skickas till den e-post du anger i registreringsformuläret. Klicka på länken när mötet börjar för att bli insläppt. Mötet kommer ske i plattformen Microsoft Teams, men en vanlig webbläsare räcker för att delta.

 

När du registrerar dig till mötet godkänner du samtidigt att vi lagrar dina personuppgifter enligt gdpr. Mötet kommer att spelas in, men endast talare kommer synas och höras i inspelningen. Frågor som ställs via chatten kommer sparas och användas som dokumentation.

 

En särskild telefontid som uppföljning på samrådsmötet kommer vara öppen den 2 september klockan 09.00 till 11.00. Då kommer planförfattarna och kommunens projektledare finnas tillgängliga för frågor och samtal via e-post eller telefon.

 

Under september månad kommer det även finnas möjlighet att ställa frågor via e-post eller telefon till planförfattare och projektledare:

 

Planförfattare, konsult Rådhuset Arkitekter, Johan Wahlström:
031-352 08 85, johan@radhuset.se

Planförfattare, konsult Rådhuset Arkitekter, Lena Andersson:
031-352 08 83, lena@radhuset.se

Kommunens projektledare (endast tillgänglig tisdagar)
Matti Lagerblad:
0766-981 590, mbk@sotenas.se (ange frågor kring översiktsplan i ämnesraden)

Kort om översiktsplanen

En översiktsplan är kommunens syn på den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den gällande översiktsplanen för kommunen antogs av kommunfullmäktige i december 2010. Efter drygt tio år finns behov av att se över inriktningar och förslag till mark- och vattenanvändning samt att göra nya avvägningar efter förändrad lagstiftning.


Inriktning för ny översiktsplan

Huvudstrategin för planen är ”Unikt landskap - unika orter”. Huvudstrategins innebörd är att ta tillvara på Sotenäs unika landskap och bygga vidare på kustorternas kvaliteter. I planen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren och riktlinjer ges för den långsiktiga utvecklingen fram emot år 2050. I planen beskrivs utvecklingen i hela kommunen. För fem tätortsområden ges en mer detaljerad redovisning.

Process och tidplan

Framtagandet av översiktsplanen följer bestämda steg enligt plan- och bygglagen. Samrådet är det första skedet när allmänhet och berörda bjuds in att bidra till ett bättre kunskapsunderlag och att påverka innehållet.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Fler sätt att ta del av översiktsplanen

Utskrivbar handling

Förutom att ta del av förslaget i den digitala plattformen finns en tillgänglighetsanpassad handling i pdf- format. Denna handling är även utskrivbar.

Ta del av översiktsplanen på plats

I kommunhuset finns möjlighet att bläddra i en pappersversion av översiktsplanen. Vid intresse kan även handlingar lämnas ut.


Har du frågor om hur du kan ta del av förslaget?

Om du har frågor angående hur det är möjligt att ta del av förslaget till översiktsplan är du välkommen att ringa kommunens växel 0523-66 40 00 eller mejla till mbk@sotenas.se.

Lämna synpunkter

Du är välkommen med dina synpunkter senast den 30 september 2021.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00