Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Terrängkörning

Gräs med vatten och berg i bakgrunden.


Terrängkörning på barmark är förbjudet

Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen. Reglerna för terrängkörning finns i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. Det har skett en ökning av markskador, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Denna körning är förbjuden såvida man inte har sökt och beviljats dispens. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt men förbudet finns där för att vi inte ska skada naturen.


Vad räknas som motordrivet fordon?

Motordrivna fordon är alla slags fordon som drivs med motor till exempel bilar, motorcyklar, fyrhjulingar, mopeder, snöskotrar, traktorer och andra motorredskap. Det gäller även om dessa fordon drivs med el.


Vad menas med terräng?

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.


Undantag från förbudet

Syftet med körningen är helt avgörande för om den är tillåten eller inte. Undantagen från förbudet att köra på barmark gäller främst de som behöver köra motordrivet fordon för att utföra sitt arbete. Förutom terrängkörning i direkt samband med jordbruk, skogsbruk och renskötsel finns ytterligare undantag från terrängkörningslagens generella förbud. Det gäller bland annat för körning:

 

  1. I samband med byggande och underhåll av vägar, kraftledningar och andra anläggningar som är viktiga för samhället
  2. I räddningstjänst och vid akut sjuktransport
  3. Vid hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin i samband med jakt
  4. Vid arbeten i parker och friluftsområden
  5. Vid parkering precis bredvid en väg
  6. Inom anläggningar som har anmälts till kommunen som permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon

 

Även om din körning räknas som tillåten kan du behöva tillstånd från markägaren. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om undantag (dispens) från terrängkörningsförbudet, till exempel om du har en funktionsnedsättning. Undantag kan också medges för parkering eller körning i terräng i samband med tävlingar eller andra arrangemang.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00