Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Grundvatten

Vatten hälls i glas med iskuber.

I Sotenäs kommun tas majoriteten av kommunens vatten från ytvatten. Bostäder utanför tätorterna har ofta grundvatten som vattenkälla.

 

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.

 

Är du orolig för kvalitén på vattnet i din brunn så kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium, se länken i högerspalten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

Sotenäs – Munkedal – Lysekil


miljoenheten@sotenas.se

0523 - 66 40 00