Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

GYNNA BIOLOGISK MÅNGFALD PÅ SMÖGENS NORDVÄSTSIDA

Fyll i en bildbeskrivningstext

Smögens öråd tillsammans med Perfect World Foundation har tagit initiativ till ett projekt för att undersöka om och varför antalet groddjur har minskat runt Stormyren, Mellanbergsdammen och Glommeskallen på Smögen. Projektet ska även undersöka vilka naturvårdsinsatser som kan komma att krävas för att återställa den biologiska mångfalden i dessa våtmarker. Nordens Ark agerar rådgivare till projektet.


Projektet fokuserar på vanliga paddan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., strandpaddan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Mindre vattensalamander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under vår/sommar 2023 kommer förekomsten av äggsträngar och larver från dessa arter inventeras i Stormyren, Mellanbergsdammen och ett antal utvalda dammar på Glommeskallen. Dessa populationerna kommer och jämföras med ett antal utvalda dammar runt Holländarberget, Hasselösund, Kleven, Buskär, Vämlingen och Hållö.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Logotyp för lokal naturvårds satsning LONA

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll