Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Naturområden, naturreservat

Träd som ligger på grässlätt.

Naturreservat i Sotenäs kommun

Det är naturen, havet och skärgården som invånare och besökare uppskattar allra mest med vår kommun. Mycket av naturen i Sotenäs kommun är skyddad med olika former av skydd. Stora delar av kusten omfattas av strandskydd. Andra skyddsformer som förekommer är till exempel Natura 2000, biotopskydd och naturvårdsavtal. Du se vilka skydd som finns i kommunen i Länsstyrelsens informationskarta länkad i högerspalten.

  

I Sotenäs kommun finns 8 stycken naturreservat: Alvön, Anneröd-Hogsäm, Bua Hed, Hållöarkipelagen, Klevekilen, Ramsvikslandet,Tryggö, Sandön samt Åby. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa om naturreservaten i Sotenäs kommun och om hur du tar dig dit.

 

Förutom skyddad natur har vi runt varje tätort så kallade tätortsnära naturområden både vid havet och i skogs- och bergsområden.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll