Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Främmande arter

Fyll i en bildbeskrivningstext

I Sverige finns flera tusen främmande arter och antalet ökar varje år. En del av dessa är så starka och konkurrenskraftiga att de slår ut de inhemska arterna i ett område. Sotenäs kommun är inget undantag för främmande arter, här finns bland annat spansk skogssnigel (mördarsnigel), jätteloka och parkslide.

 

Skillnad på främmande och invasiv art

Det är skillnad på en främmande art och en art som kallas invasiv. En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har ofta flyttats till ett nytt område med människans medvetna eller omedvetna hjälp. Vissa främmande arter är invasiva, vilket betyder att de etablerar och förökar sig, har en kraftig spridningsförmåga och konkurrerar ut arter i det ursprungliga ekosystemet. Sådana arter är exempelvis jätteloka och jättebalsamin. Invasiva arter anses idag vara ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De är även ett hot mot olika näringar som jordbruk, skogsbruk och fiske genom att vara smittbärare för olika sjukdomar vilket kan ge sämre skördar eller dålig fiskfångst. Även människors hälsa kan vara i fara för invasiva arter, exempelvis kan jättelokans växtsaft tillsammans med solljus orsaka skador på huden.

 

Främmande arter i Västra Götalands Län

I Västra Götalands Län har länsstyrelsen identifierat 27 främmande arter. av dessa har 14 påträffats i Sotenäs kommun.

 

Lista på främmande arter i vårt län

Arter

Rapporterade Lokaler

Nr

Namn

Sotenäs

Lysekil

Munkedal

1

Almsjuka (svamp som orsakar almsjuka)

0

0

0

2

Amerikansk hummer

0

0

0

3

Amerikansk knivmussla

2

4

0

4

Askskottsjuka (svamp som orsakar askskottsjuka)

0

0

0

5

Blekbalsamin

1

2

0

6

Blomsterlupin

4

2

4

7

Japanskt jätteostron

3

5

0

8

Japansk sargassotång

2

2

0

9

Jättebalsamin

3

2

5

10

Jättegröe

0

0

0

11

Jätteloka

3

1

0

12

Kanadagås

>10

>10

>10

13

Kanadensiskt gullris

0

4

1

14

Kinesisk ullhandskrabba

0

0

0

15

Laxdjävul

0

0

0

16

Mink

2

1

0

17

Parkslide

5

7

3

18

Pestskråp

0

0

0

19

Signalkräfta

0

0

0

20

Sjögull

0

0

0

21

Skunkkalla

0

0

0

22

Slät havstulpan

4

2

0

23

Spansk skogssnigel (mördarsnigel)

3

2

0

24

Svartmunnad smörbult

0

1

0

25

Vandrarmussla

0

0

0

26

Vattenpest (vanlig och smal)

0

0

0

27

Vresros

>10

5

2

Publicerad: 2017-08-14 10.31

Senast ändrad: 2020-01-01 10.00

 

Dela detta innehåll

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial