Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Bostadsnära skog

Fyll i en bildbeskrivningstext

Den tätorts- och bostadsnära vardagsnaturen är värdefull för vårt välbefinnande och för våra möjligheter till rekreation. Naturområden och skog i nära anslutning till boendet är en viktig del för naturupplevelser och friluftsliv. Här ska barn kunna leka, här ska du kunna plocka svamp, rasta hunden eller bara sitta ned på en stubbe en stund.


I Sotenäs kommun finns flera fina tätortsnära skogar. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till små trädsamlingar insprängda i ett bostadsområde. Ibland fungerar skogen som barriär mellan en större väg och ett bostadsområde, ibland som vind- och insiktsskydd eller som en skärm mot ”fula” synintryck.


Den kommunala tätorts- och bostadsnära skogen är allmän platsmark, vilket betyder att den är till för alla. Det är inte tillåtet för den enskilde att använda skogen för eget bruk eller att göra upplag för till exempel ved, båtar eller virke. Det är heller inte tillåtet att kompostera avfall och ris på kommunens grönytor. Upplag och kompostering klassas som nedskräpning.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Bernt Säll

 Arbetsledare hamn, badplatser och parker

 

bernt.sall@sotenas.se

070-2136575

Magnus Karlsson

Miljöhandläggare

 

magnus.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 47 26

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial