Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Ta bort gammal båtbottenfärg

Snötäckta båtar som står på landförvaring.

Alla båtbottenfärger som innehåller biocider läcker miljögifter till havet. Därför är det viktigt att du använder en båtbottenfärg som är godkänd av Kemikalieinspektionen. För att ta reda på om en färg är godkänd att måla båten med vid din hemmahamn, besök Kemikalieinspektionens hemsida, se länk under relaterad information.

Välj färg enligt följande ordning (1= bra – 3= mindre bra):

  1. Hård giftfri bottenfärg
  2. Hård västkustfärg
  3. Mjuk (självpolerande) västkustfärg

Så kallad skeppsfärg är olaglig och får inte användas på fritidsbåtar.

Om du bara har båten i vatten under några veckor på sommaren kan du prova det översta alternativet - hård giftfri bottenfärg. Den fungerar också bra om du kan ta upp och spola båten med jämna mellanrum.

Även Transportstyrelsen har mycket information om båtbottenfärg, se länk under relaterad information till höger.

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll