Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Båtplats i småbåtshamn

I Sotenäs finns 11 kommunala hamnområden med sammanlagt cirka 4 000 fasta båtplatser.

Vem får hyra en kommunal båtplats?

Du som är folkbokförd i Sotenäs, eller äger en fastighet i kommunen, kan ansöka om en plats i den kommunala båtplatskön.

Hur ser båtplatskön ut?

Kön till de kommunala båtplatserna är ganska lång och efterfrågan på en båtplats är fortsatt hög. Väntetiden varierar beroende på önskad storlek på båtplatsen, och i vilket samhälle man önskar plats.

Hur ansöker jag?

Du ansöker till båtplatskön genom att skicka in en ansöknings-blankett till kommunen. Länken till blanketten hittar du till höger här bredvid. Du måste vara folkbokförd eller äga en egen fastighet i Sotenäs kommun för att få skrivas in i båtplatskön. (Bostadsrätt räknas inte som egen fastighet). Ansökan av båtplats är förknippad med en årlig administrationsavgift som fastställs av kommunfullmäktige.

Vad kostar det?

Båtplatsen och köavgiften hyrs och betalas per kalenderår oavsett nyttjande och anmälningstid. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige.

Jag vill byta båtplats, går det?

Ja, det går. Det är samma kö oavsett om du vill byta plats eller ha en plats till. Följ länken som finns högre upp på den här sidan för att göra en ansökan.

Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats skall ske senast 1 månad efter respektive upplåtelseperiod som är 1 april - 31 oktober. (Senast 30 november). Sker inte uppsägning inom föreskriven tid förlängs avtalet med en period i sänder. Du mejlar namn, adress, vilken båtplats du har och i vilket samhälle platsen finns till rosita.johansson@sotenas.se.

Andrahandsuthyrning av båtplats

Uthyrning av båtplats i andrahand får ske i maximalt två säsonger, efter överenskommelse och godkännande av kommunen. En administrationsavgift uttas för denna tjänst. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Uthyrning i andrahand utan Sotenäs kommuns medgivande utgör grund för uppsägning av platsen.

Vill du hyra båtplats i andrahand?

Om du vill hyra en båtplats i Sotenäs kommun och inte är kommunmedlem här, kan du anmäla dig till vår kölista för en andrahandsplats. Andrahandskön öppnar första vardagen på nytt år för kommande säsong. Köplatsen och eventuell tilldelad andrahandsplats gäller enbart för en säsong. Efter avslutad säsong återgår båtplatsen till den som har förstahandskontraktet med Sotenäs kommun.


Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll