Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Båtplats i småbåtshamn

 

I Sotenäs finns 11 kommunala hamnområden med sammanlagt cirka 4 000 fasta båtplatser.

 

Vem får hyra en kommunal båtplats?

Du som är folkbokförd i Sotenäs, eller äger en fastighet i kommunen, kan ansöka om en permanent plats i den kommunala båtplatskön. Är du inte kommunmedlem kan du ansöka om en andrahandsplats inför kommande säsong.

 

Hur ser båtplatskön ut?

Kön till de kommunala båtplatserna är ganska lång och efterfrågan på en båtplats är fortsatt hög. Väntetiden varierar beroende på önskad storlek på båtplatsen, och i vilket samhälle man önskar plats.

 

Hur ansöker jag om en permanent båtplats?

Du ansöker till båtplatskön genom att skicka in ett digitalt ansökningsformulär till kommunen. Länken till formuläret hittar du till höger här bredvid. Du måste vara folkbokförd eller äga en egen fastighet i Sotenäs kommun för att få skrivas in i kön för en permanent båtplats. (Bostadsrätt räknas inte som egen fastighet).

Ansökan av båtplats är förknippad med en årlig administrationsavgift som fastställs av kommunfullmäktige.

 

Vad kostar det?

Båtplatsen och köavgiften hyrs och betalas per kalenderår oavsett nyttjande och anmälningstid. Taxorna fastställs av kommunfullmäktige.

 

Jag vill byta båtplats, går det?

Ja, det går. Det är samma kö oavsett om du vill byta plats eller ha en plats till. Ansökan om byte av båtplats skickar du in via önskemål i Portnet.

 

Uppsägning av båtplats

Uppsägning av båtplats skall ske senast 1 månad efter respektive upplåtelseperiod som är 1 april - 31 oktober. (Senast 30 november). Sker inte uppsägning inom föreskriven tid förlängs avtalet med en period i sänder. Du som är registrerad i Portnet gör din uppsägning av båtplats under önskemål i Portnet. Är du inte registrerad i Portnet mejlar du namn, adress, vilken båtplats du har och i vilket samhälle platsen finns till rosita.johansson@sotenas.se.

 

Andrahandsuthyrning av båtplats

Uthyrning av båtplats i andrahand får ske maximalt två säsonger, efter godkännande av Sotenäs kommun. Under önskemål i Portnet kan du mellan 1 november till och med 28 februari skicka in ansökan om att hyra ut din båtplats i andrahand. Vi erbjuder er plats till annan hyresgäst för en säsong. Blir inte er plats uthyrd till någon annan kommer ni att efter säsongen få en faktura med årets hyra. Om platsen blir uthyrd får ni istället en faktura med enbart administrationsavgiften. Året därpå har ni er båtplats som vanligt. Uthyrning i andrahand utan Sotenäs kommuns medgivande utgör grund för uppsägning av platsen. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

 

Hur ansöker jag om att hyra båtplats i andrahand?

Från och med vecka 3 varje år öppnar den här tjänsten. Här kan både våra kommunmedlemmar och du som inte är kommunmedlem i Sotenäs ansöka om att hyra en båtplats i andrahand. Är du ny hyresgäst ansöker du via länken till höger här bredvid. Är du redan kund och registrerad i Portnet, gör du din ansökan där. En andrahandsplats hyr du bara för en säsong. Efter avslutad säsong återgår båtplatsen till den som har förstahandskontraktet med Sotenäs kommun.

Ansökan av båtplats är förknippad med en administrationsavgift som fastställs av kommunfullmäktige.

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll