Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Hamnar, bryggor och sjöbodar

 

Det finns idag 11 hamnområden, fyra aktiva fiskehamnar och en industrihamn i Sotenäs. Kommunen har cirka 4 000 kommunala båtplatser. Vi verkställer kommunstyrelsens beslut och ser till att Sotenäs hamnar med inlopp och anordningar ständigt är i det skick som krävs för att driva hamnverksamheten på ett rationellt och ändamålsenligt sätt.

 

Båtplats

För den som önskar båtplats finns ett kösystem. Du kan ansöka om båtplats eller byte av båtplats om du är folkbokförd eller äger en egen fastighet i Sotenäs kommun. Bostadsrätt räknas inte som egen fastighet. Är du folkbokförd i Sotenäs Kommun kan du givetvis ansöka om båtplats även om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Ansökan gör du digitalt i länken i rutan till höger. Under ”Båtplats i småbåtshamn” hittar du mer information.

 

Sjöbod

Kommunen upplåter mark för sjöbodsarrende. Det finns ungefär 1 500 avtal om sjöbodsarrende mellan kommunen och kommunens medlemmar. Sjöbodarna påminner oss om vår historia och vår gemensamma kultur och är en del av den miljö som vi är så stolta över. Bohusläns kustsamhällen har i alla tider präglats av gemenskap och samarbete för att lösa mark- och byggnadsproblem som funnits. Samhörigheten var så stor att all mark omkring sjöbodarna betraktades som gemensam och den delades på lika villkor. Det är en unik allemansrätt minst sagt, som vi tillsammans måste bevara så att vi kan föra vidare denna gemenskap till framtida generationer.

 

Hur ska vi då göra detta? Det finns en sjöbodspolicy där Sotenäs kommun skapat riktlinjer så att det ska vara lätt att veta vad som gäller.

 

Läs gärna vår sjöbodspolicy!

 

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll