Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Riksintressen

Mark- och vattenområden som har så höga värden av något slag att de är av nationell betydelse är så kallade riksintressen. Det finns olika slags riksintressen, kultur- eller naturområden är en typ, kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt för dessa är att riksintressen inte påtagligt får skadas genom till exempel stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt.

 

Kommuner och länsstyrelser runt om i landet har ett särskilt ansvar för riksintressena vilket bland annat innebär att kommunerna i sin planering ska visa hur områdena skyddas.


I Sotenäs kommun finns riksintressen av flera olika slag, på länsstyrelsens kartportal hittar du utbredningen. Se länk under "relaterad information".

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnads-förvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00

håkan von dolwitz

Chef Plan- och byggenheten


hakan.von.dolwitz@sotenas.se

0523 - 66 46 39 

Sotenäs kommun

Besöksadress

Parkgatan 46

456 80 Kungshamn

 

Hitta hit

 

Organisationsnummer:

212000-1322

Kontakta kommunen

Telefon: 0523-66 40 00

Skicka e-post

 

Besökstid

Måndag - torsdag

08:00 - 16:30

 

Fredag

08:00 - 15:00

 

Press och informationsmaterial