Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Riksintressen

Grusväg i en skog med strålande sol.

Mark- och vattenområden som har så höga värden av något slag att de är av nationell betydelse är så kallade riksintressen. Det finns olika slags riksintressen, kultur- eller naturområden är en typ, kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt för dessa är att riksintressen inte påtagligt får skadas genom till exempel stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt.

 

Kommuner och länsstyrelser runt om i landet har ett särskilt ansvar för riksintressena vilket bland annat innebär att kommunerna i sin planering ska visa hur områdena skyddas.


I Sotenäs kommun finns riksintressen av flera olika slag, på länsstyrelsens kartportal hittar du utbredningen. Se länk under "relaterad information".

Publicerad: | Senast ändrad:

Dela detta innehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln

DAVID FRANSSON

Chef Plan- och byggenheten


mbk@sotenas.se

0523 - 66 40 00 - växeln